Leerstoel Kerkgeschiedenis

Erik de Boer (1957) bekleedt sinds 2016 de leerstoel Kerkgeschiedenis. Hij richt zijn aandacht vooral op de zestiende en zeventiende eeuw, waarin de Reformatie in Europa en in de Lage Landen gestalte gaf aan kerk en samenleving. Daarvoor was hij docent Nieuw-Testamentisch Grieks en patristisch Grieks en Latijn (2008-2011) en universitair docent Kerkgeschiedenis (2011-2015). Ook was hij buitengewoon hoogleraar Geschiedenis van de Reformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2008-2018) en Patristiek aan de Free State University in Bloemfontein Zuid-Afrika (2010-2015). In 2009 ontving hij een ere-professoraat van de Sárspataki Reformtátus Teológiai Akadémia in Hongarije voor zijn werk in het Calvijnonderzoek.

Het onderzoeksprogramma 2018-2023 had als thema ‘Religious Life and Ecclesial Practice: Europe and the Netherlands (16-18th century)’. Bijzondere aandacht had daarbij dat de nieuwere historiografie spreekt van ‘reformaties’ in meervoud.

Visiting professor is Dr. Rudolph (R.M.) Britz, emeritus-hoogleraar kerkgeschiedenis van de Free State University, Bloemfontein, Zuid-Afrika, met het programma ‘The impact of religious and ecclesial practice in the shaping of societies in Dutch colonial settings’ (2019-heden).

Het onderzoek vanuit de leerstoel Kerkgeschiedenis vindt plaats binnen het Centre for Dutch Reformation Studies. Dat is onderdeel van het Neocalvinism Research Institute. Verbindende factor is de studie van het werk van Johannes Calvijn door de leerstoelhouder en het onlangs opgezette editieproject Calvin’s Reforming Correspondence. Dat staat onder leiding van dr. J.C. Klok.

Zie ook

Goedendag, waar ben je naar op zoek?