Onderwijs Master Theologie Algemeen (60 EC)

Werk je in het theologisch of een vergelijkbaar vakgebied? Doe de 1-jarige master Theologie Algemeen (60 EC)!

Je wilt je kennis verder verdiepen maar geen dominee worden. Je kunt een staffunctie gaan bekleden in kerken en christelijke organisaties. Of je wordt ingezet in het academisch onderwijs, het hbo of voortgezet onderwijs en op het terrein van de journalistiek, de publieke ambten en ethische of spirituele advisering.

De master Theologie Algemeen (60 EC) richt zich op een breder theologisch beroepenveld dan de masteropleiding Predikant. Denk aan beroepen als: journalist, redacteur, docent (VO/HBO/MBO/WO), onderzoeker, onderzoeksmedewerker, kerkelijk werker, missionair werken, jongerenwerker, diaconaal werker, kerkplanter, beleidsmedewerker, zendeling, ethicus, historicus, bijbelvertaler, (kerkelijk) adviseur.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

  • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de Theologische Universiteit Utrecht of;
  • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
  • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een premaster of;
  • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Inschrijven voor de master verloopt via studielink.

Bij inschrijving hebben we de volgende documenten van je nodig (aanleveren via toelatingscommissie@tukampen.nl):

  • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
  • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
  • Kopie van identiteitsbewijs
  • Officiële pasfoto

Het onderwijs in de premaster en de Master Theologie Algemeen wordt gegeven op woensdag en/of donderdag.

Heb je vragen? Mail dan naar studieadvies@tukampen.nl.

Afstudeervarianten:

Goedendag, waar ben je naar op zoek?