Specialisatieprogramma

Ben jij…

  • In het bezit van een Bachelor-diploma en wil je je verdiepen in de inhoud van het christelijk geloof?
  • Aan het werk in de kerk, maar heb je behoefte aan meer reflectie op de geloofsvragen die je bij mensen tegenkomt?
  • Docent godsdienst, maatschappijleer, of filosofie, en wil je weten wat gereformeerde theologie te bieden heeft voor het nadenken over de grote vragen van het leven?

Dan is een specialisatieprogramma wellicht iets voor jou!

De opleiding heeft het karakter van een algemeen theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. Toch biedt de praktijk van het kerkelijke en maatschappelijke leven veel mogelijkheden om vanuit deze opleiding een beroep te gaan uitoefenen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan een positie als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op functies in het academisch (universitair en hoger beroeps) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast kunnen afgestudeerden werkzaam zijn in vormen van ‘kerkelijk werk’ en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en christelijke organisaties, maar ook bijvoorbeeld in journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedrijfsleven.

Studieprogramma’s

  • Het studieprogramma van de master Systematische Theologie heeft een omvang van 60 EC, dus één jaar fulltime studeren. In de internationale evangelicale beweging worden flinke debatten gevoerd over predestinatie, genade, vrije wil. ‘Calvinist’ en ‘Arminian’ zijn geen labels uit het verleden, maar posities die nog altijd met verve worden verdedigd. In een andere richting heeft Karl Barth een flinke steen in de vijver gegooid met zijn christologische verkiezingsleer die lijkt uit te lopen op universele verzoening.
  • Oude Testament: Een specialisatiemaster waarin vragen rondom het godsbeeld in het Oude Testament centraal staan. Denk aan de verhouding tussen God en het geweld, de wraak en het berouw van God, de verhouding tussen monotheïsme en polytheïsme en vermeende vrouwelijke kenmerken van God.
  • Je hebt je altijd al willen verdiepen in het Nieuwe Testament? Je bent predikant of voorganger en wil je theologische kennis uitbouwen? Kies voor een uitdagende masteropleiding (60 ECTS) met als afstudeerrichting Nieuwe Testament! Op wetenschappelijk niveau én met hart voor de Bijbel. Ook mogelijk in deeltijd (2 jaar).
  • Voor de liefhebbers van kerkgeschiedenis heeft de Theologische Universiteit Utrecht een éénjarige masteropleiding: de Master Algemeen Kerkgeschiedenis. Je kunt deze master voltijd (één jaar) of deeltijd (twee jaar) volgen. De vijf modules worden verspreid over het gehele studiejaar op de locatie Utrecht gegeven én zijn ook los van elkaar te volgen. Centrale stromingen en stemmen uit de Europese kerkgeschiedenis, van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw, komen in de modules aan bod. Met bijzondere aandacht voor de geschiedenis en de context van het multireligieuze Nederlandse landschap.
Goedendag, waar ben je naar op zoek?