Leerstoel Systematische theologie

De leerstoel Systematische theologie richt zich op de systematische doordenking van de inhoud van het christelijk geloof in God binnen de context van vandaag. Sinds 1 december 2022 is Hans Burger (1974) hoogleraar systematische theologie. Daarvoor was hij sinds 2011 aan de Theologische Universiteit Utrecht verbonden als post-doc onderzoeker en als docent. Naast Hans Burger is Dolf te Velde (1974) als universitair hoofddocent verantwoordelijk voor dit vakgebied.

Doordenking van de geloofsinhoud is nodig om de gereformeerde traditie levend te houden. In elke context doemen nieuwe vragen op of krijgen oude vragen een nieuwe urgentie. Denk aan de impact van secularisatie en ontkerkelijking, de ecologische crisis, of de opkomst van de Pentecostale beweging.

Systematische theologie gaat over grote vragen: bestaat God? Wie is Hij? Hoe is de verhouding tussen God en deze wereld als Gods schepping? Wat is er mis gegaan in onze wereld en met onszelf? Wie is Jezus Christus voor ons? Hoe is de Heilige Geest in levens van gelovigen aanwezig? Wat is het goede nieuws van Gods koninkrijk – komt het echt goed? Wat voor gemeenschap vormen christenen samen? Is er een hemel, een hel, een nieuwe aarde, en wat wordt daarmee bedoeld?

Doel van het onderwijs in de bachelor is dat studenten overzicht krijgen van het geheel van de systematische theologie. In de masters is het onderwijs meer thematisch toegespitst. Het vak symboliek geeft aandacht aan het gereformeerde belijden, hermeneutiek aan het verstaan van de Bijbel.

Het onderzoek in de systematische theologie vindt plaats binnen onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic Theology, een samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn. Bijbelwetenschappers en systematisch theologen zoeken hierin samen naar een vruchtbare interactie. Het onderzoeksprogramma 2018-2023 heeft als titel ‘Discriminating love’.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?