Studievereniging Ayin

Studievereniging Ayin logo

Welkom bij de studievereniging van de Theologische Universiteit Utrecht.

De Studievereniging heet: עין = Ayin.

‘Maar het is zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ 1 Korintiërs 2:9 (HSV)

De studentenvereniging Ayin gelooft dat een theoloog pas tot ontwikkeling komt op het moment dat hij in contact staat met andere (toekomstige) theologen en als zij samen gaan bezinnen op theologische kwesties. De studievereniging Ayin wil zich daarom inzetten om (toekomstige) theologen met elkaar te verbinden zodat men tot persoonlijke vorming en verdieping kan komen. De studentenvereniging Ayin weet zich door God geroepen om de verscheidenheid binnen het christelijk geloof op te zoeken en staat open voor andere perspectieven.

Bestuur

Het bestuur zal in de komende 2 jaren bestaan uit drie leden zijnde:

 • Praeses (voorzitter) – Janine Lemans
 • Abactis – (secretaris) – Carlijn van der Hart

De bestuursleden zullen de dagelijkse leiding geven aan de studievereniging. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur van de universiteit.

Zij zullen zorgdragen het volgende:

 • Notuleren van vergaderingen
 • Registratie van de leden
 • Organiseren van de activiteiten
 • Maken van een jaarplanning
 • Communicatie naar docenten en studenten
 • Communicatie via social media
 • Bijhouden van de website en social media

Activiteiten

De volgende activiteiten wil studievereniging Ayin organiseren om haar doel te bereiken:

 • Lezingen door theologen en andere wetenschappers
 • Bijbelstudie met medestudenten
 • Preekbespreking
 • Maaltijden en borrelavonden: ontmoeting tussen studenten en docenten
 • Thema avonden met discussie (gespreksavonden)
 • Uitstapjes (Bezoeken van andere kerken, lezingen andersgelovigen, culturele bezienswaardigheden)
 • Studiekring rondom leerstof
Goedendag, waar ben je naar op zoek?