Disclaimer

Lees hier onze disclaimer. Aan de inhoud van alle webpagina’s van de Theologische Universiteit Utrecht is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Disclaimer: de Theologische Universiteit Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe websites

Op deze website bevinden zich links naar externe websites. De Theologische Universiteit Utrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Theologische Universiteit Utrecht

Linken naar pagina’s van de Theologische Universiteit Utrecht is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat de Theologische Universiteit Utrecht toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is https://www.tuu.nl/ met als officiële beschrijving Theologische Universiteit Utrecht.

Disclaimer auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van de Theologische Universiteit Utrecht en op het eigen logo en wapen rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Theologische Universiteit Utrecht.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?