Onderwijs Kerkelijke route

De droom om predikant te worden heeft je nooit losgelaten, of die kwam pas op latere leeftijd. Inmiddels heb je een gezin, een baan en levenservaring. Maar het is nog niet te laat. Misschien is predikant worden via de kerkelijke route een optie. Je volgt dan bij ons een gedegen opleiding, samen met de studenten van de predikantsmaster. Het programma gaat uit van ca. 25 uur studie per week (2/3 van een voltijdsprogramma). Deze route wordt alleen in deeltijd aangeboden. Aan het einde van de opleiding ontvang je een kerkelijk certificaat waarmee je een beroepbaarstelling in de Nederlandse Gereformeerde kerken kunt aanvragen.

Toelatingsproces

1. In de meeste gevallen neemt de aspirant-student contact op met de studieadviseur van de TUU voor meer informatie over de route.

2. De TUU informeert de aspirant-student en er volgen meestal 1 of meerdere gesprekken. Met studieadviseur of 1 van de docenten van de opleiding of met een student/alumnus.

3. Wanneer de aspirant-student denkt te voldoen aan de toelatingscriteria van de TUU en de keuze heeft gemaakt om zich aan te melden, vraagt die een aanbeveling van zijn kerkenraad om vanwege levenservaring of bijzondere gaven in aanmerking te komen voor een verkorte opleiding, en meldt zich hiermee bij de landelijke commissie kerkelijke onderzoeken (cko@ngk.nl). Dat kan tot 1 maart.

4. De Commissie Kerkelijk Onderzoeken (CKO) nodigt de aspirant-student vervolgens uit voor een gesprek en besluit of de commissie een positief oordeel kan vellen. De aspirant-student kan de verkorte kerkelijke route enkel ingaan met een positief oordeel van CKO.

5. Wanneer de CKO positief oordeelt, meldt de aspirant-student zich met een aanbeveling van de CKO bij de TUU en vult het aanmeldformulier in. Dit kan tot 1 mei. Als bijlage bij dat formulier moeten altijd de volgende documenten zitten:

  • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
  • Een CV met daarbij ook de kerkelijke activiteiten
  • Relevante diploma’s en cijferlijsten (in elk geval van de hoogst genoten opleiding)
  • Positief oordeel van de Commissie Kerkelijk Onderzoeken (KO 2.2)

6. De toelatingscommissie van de TUU besluit of de aspirant-student kan starten met het voortaject (inclusief assessment). (Dit kost de student 1 collegejaar).

7. Na voltooiing voortraject en positief assessment kan de student starten met de kerkelijke route, dit is een driejarig traject.

8. Na afronding van de kerkelijke route ontvang de student een certificaat waarmee hij een BSO kan aanvragen.

Toelatingseisen

Om te mogen starten met het voortraject van de kerkelijke route stelt de Theologische Universiteit te volgende toelatingseisen:

  • Je bent ouder dan 40 jaar
  • Je hebt een HBO- of WO-diploma
  • Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring in de kerk, bijvoorbeeld als kerkelijk werker, catecheet, ouderling of pastoraal werker.
  • Je hebt levenservaring of bijzondere gaven waardoor je kerkenraad en de Commissie Kerkelijke Onderzoeken je geschikt achten voor de kerkelijke route.

Kosten en regelingen

De kosten voor het voortraject, inclusief assessment bedragen €300,-. (Jaarlijks aan te passen) Je mag maximaal twee jaar over het voortraject doen, het tweede jaar mag je kosteloos herinschrijven.

Tijdens het voortraject val je onder de regeling zoals beschreven in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de Bachelor Theologie.

De kosten voor de kerkelijke route bedragen €2025,00 per jaar (Jaarlijks aan te passen). Tijdens de kerkelijke route val je onder de regeling zoals beschreven in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de Master Theologie.

Het programma gaat uit van ca. 25 uur studie per week (2/3 van een voltijdsprogramma).

Actuele collegegelden 2024/25:

Kerkelijke route

€ 2.025,00

Voortraject Kerkelijke Route

€ 300,00

Heb je vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar studieadvies@tuu.nl.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?