Toegankelijkheid

Verklaring

Theologische Universiteit Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Theologische Universiteit Utrecht.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Theologische Universiteit Kampen is beschikbaar via de link https://tuu.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website van de Theologische Universiteit Utrecht voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2024.

De kenmerken van de verschillende statussen worden hier beschreven.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-12-2023 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van de Theologische Universiteit Utrecht. Functie: Hoofd communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via tcompagnie@tukampen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2024.

Status toegankelijkheidslabel van Theologische Universiteit Utrecht. Toegankelijkheid TUU.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?