Bestuur en organisatie

Het bestuur en de organisatie van de Theologische Universiteit Utrecht ligt bij het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Raad van Advies.

Bestuur

Ten eerste ligt het dagelijks bestuur van de Theologische Universiteit bij het College van Bestuur. Deze bestaat uit drs. J.W. (Pim) Boven (voorzitter) en rector magnificus prof. dr. George Harinck (lid).

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is allereerst belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur. De Raad van Toezicht weet zich gebonden aan de code Goed bestuur universiteiten.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en ook de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur.

De Generale Synode en de Landelijke Vergadering hebben gezamenlijk vijf personen benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de TU Utrecht (per 12 december 2020). Het betreft S.J. (José) Geertsema (MBA), prof. dr. J.E. (Jacqueline) van Muijlwijk-Koezen, ds. A. (Arjan) Koster (secretaris), J. ( Jan) Westert (voorzitter) en drs. B.P. (Ben) Vreugdenhil.

Stukken voor de Raad van Toezicht dient u te richten aan het adres van de universiteit. Als u de Raad van Toezicht wilt mailen, stuur dan een bericht naar e-mailadres: rvt@tukampen.nl.

Voor een profielschets voor leden van de Raad van Toezicht kijk hieronder.

Raad van Advies

De Raad van Advies staat de Raad van Toezicht bij met betrekking tot het toezicht op het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.

De Raad van Advies staat het College van Bestuur bij met betrekking tot het toezicht op de identiteit en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling. Leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.  Stukken voor de Raad van Advies dient u te richten aan het adres van de universiteit.

De Raad van Advies is op 12 december 2020 benoemd in een gezamenlijke vergadering van de Generale Synode en de Landelijke Vergadering. De Raad bestaat uit ds. P. (Pieter) van den Berg, dr. P. (Pieter) Boonstra, dr. G. (Geert) van Dijk, prof. dr. J.E. (Jacqueline) van Muijlwijk-Koezen, dr. J.H. Soepenberg, prof. dr. ir. B.P. (Bernard) Veldkamp.

Als u het curatorium wilt mailen, stuur dan een bericht naar curatorium@tukampen.nl.

Als u een profielschets voor leden van de Raad van Advies wilt zien, kijk dan hieronder bij downloads.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?