Eredoctoraat

Een eredoctoraat wordt verleend vanwege bijzondere verdiensten voor de theologie, kerk of samenleving.

drs. Henk de Jong en prof. dr. Richard Mouw

Ter gelegenheid van het lustrum (165 jaar) in december 2019 verleende de Theologische Universiteit twee eredoctoraten.  Wij reikten een eredoctoraat uit aan drs. Henk de Jong, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken. De Jong studeerde in Kampen en publiceerde bijna 20 boeken waarin hij belangrijke onderscheidende bijdragen leverde aan de ontwikkeling van de Bijbelse theologie, zoals hij liet zien in Van Oud naar Nieuw. De ontwikkelingsgang van Oude naar Nieuwe testament (2002). Er is veel erkenning voor De Jongs invloed en verdiensten voor de Bijbelwetenschappen, alsook zijn originele bijdragen aan het publieke debat. In Kampen is sinds 2018 de Henk de Jong-leerstoel gevestigd, welke meekwam toen de Nederlands-Gereformeerde Predikantenopleiding naar Kampen verhuisde. Met dit eredoctoraat eert de TU de naamgever van deze leerstoel en daarmee haar eigen alumnus.

Het andere eredoctoraat reikten wij uit aan prof. dr. Richard Mouw, oud-president van Fuller Theological Seminary. Richard Mouw was vele jaren verbonden aan Calvin College in Michigan en werd in 1985 aangesteld als hoogleraar Christelijke Filosofie en Ethiek aan Fuller. Mouw is een invloedrijk hoogleraar, denker, docent en auteur van vele boeken. Zelf afkomstig uit een Nederlands emigrantenmilieu, leverde hij een grote bijdrage aan de verbreiding van de neocalvinistische denktraditie en wereldbeschouwing in Noord-Amerika en Europa. Daarin ligt een sterke verbinding met de Theologische Universiteit in Kampen, waar hij in 2017 de Herman Bavinck-lezing hield. Richard Mouw heeft veel betekent voor wereldwijde verbreiding van de neocalvinistische theologische en wijsgerige traditie.

Tijdens de dies natalis op 6 december 2019 in Kampen reikten we de eredoctoraten uit.

Masaaki Suzuki

Ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de universiteit op 6 december 2014 heeft de senaat van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen een eredoctoraat toegekend aan de Japanse organist, klavecinist en dirigent Masaaki Suzuki. Hij ontving het eredoctoraat in de theologie vanwege zijn bijzondere verdienste op het terrein van de interpretatie van de cantates van Johann Sebastian Bach en de expliciete verbinding die hij aanbrengt tussen Bachs muziek en de inhoud van het christelijk geloof. Dit was voor het eerst dat de Theologische Universiteit een eredoctoraat toekende. Hier is een filmpje te bekijken van de bijeenkomst.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?