Nascholing

  • Richtlijnen en kosten nascholing
  • Voor startende predikanten: PE-traject 
  • Andere vormen van scholing

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma van de Theologische Universiteit Utrecht voor theologische professionals: predikanten, kerkelijk werkers, geestelijke verzorgers en anderen, met een nadruk op diegenen die in de kerk werkzaam zijn. Bij PEP vind je het complete cursusaanbod dat de Theologische Universiteit Utrecht de komende periode aanbiedt voor jou als predikant, kerkelijk werker, geestelijk verzorger. 

PEP inspireert en ondersteunt predikanten en andere theologische professionals door middel van een gevarieerd aanbod aan theologische cursussen, trainingen, studiedagen, conferenties en dergelijke op academisch niveau. 

PEP is een onderwijsprogramma van de Theologische Universiteit Utrecht. Deelnemers uit alle kerkelijke denominaties zijn hartelijk welkom. PKN-predikanten kunnen aan PEP-studieactiviteiten deelnemen in het kader van studieverlof onder eigen regie binnen de PE. 

Contactinformatie
Permanente Educatie Predikanten
p/a Theologische Universiteit Utrecht
t.a.v. Margriet Westers
Plompetorengracht 3
3512 CA Utrecht 

Richtlijnen en kosten 

Steunpunt Kerkenwerk (SKW) adviseert NGK- en CGK-kerken in hun rol als ‘werkgever’ en beheerder. SKW hanteert de volgende richtlijnen voor permanente educatie, uitgaande van een voltijdsaanstelling (1 FTE): 

De Permanente Educatie voor predikanten is gericht op deskundigheidsbevordering tijdens de actieve ambtsperiode. Fulltime predikanten wordt geadviseerd 140 uur (5 EC) per jaar aan educatie te volgen. Indien gewenst kan er een andere verdeling van uren worden gemaakt, verspreid over een periode van 5 jaar. Hiervoor is per jaar €1500 aan scholingskosten en €1000 aan vakliteratuur beschikbaar. In de materiële regelingen vind je hierover meer informatie. 

Voor startende predikanten: PE-traject 

Voor startende predikanten in de NGK is het PE-traject voor startende predikanten ontwikkeld. Deze postinitiële opleiding bestaat uit 6 modules, verspreid over 2 academische jaren, die je gezamenlijk met andere startende collega’s volgt. Hier vind je meer informatie over het PE-traject voor startende predikanten. 

Andere vormen van scholing 

Naast postacademisch theologisch onderwijs, kun je als predikant ook behoefte hebben aan andere vormen van scholing, bijvoorbeeld in de vorm van coaching of andere vorming. Je kunt een deel van je studie-uren ook daaraan besteden. Bij Steunpunt Kerkenwerk kun je informeren of de betreffende coaching of scholing die je voor ogen hebt, ook in aanmerking komt voor EC. 

Goedendag, waar ben je naar op zoek?