Privacy

Wij respecteren uw privacy, maar om onze diensten goed uit te voeren, hebben we soms persoonlijke gegevens van u nodig. In dit reglement leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy beleid is van toepassing op de websites van Theologische Universiteit Utrecht.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden.

Uw gegevens

We hebben uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren en de diensten of de informatie die u aan ons vraagt te kunnen leveren.

We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze aan u vragen.

Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor we u ze vragen, tenzij u ons hiervoor uw toestemming geeft. Die toestemming vragen we voordat we uw gegevens ergens anders voor gaan gebruiken.

We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als u er voor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij u niet van dienst zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

We kunnen informatie van u verzamelen die niet persoonlijk is als je onze website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De service provider waarmee u internettoegang hebt
 • locatie van de browser en het soort device waarmee u de Website bezoekt.

Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Social media

Als u social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking hebt gesteld. Wilt u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account.

Als u op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven of als we daar door wet- of regelgeving daartoe gedwongen worden.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens; u mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen.

Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.

Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service.

Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG.

Doorgifte

Wij zullen uw gegevens niet buiten de Europese Unie verwerken.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijziging van ons privacy beleid

Wij kunnen ons privacy beleid aanpassen. Als wij ons privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Bij andere vragen of opmerkringen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met privacy@tukampen.nl.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?