Promoveren

De Theologische Universiteit Utrecht faciliteert promovendi in hun promotietraject. Wanneer iemand aan het promoveren is, is hij/zij bezig met het maken van een promotieonderzoek. Wanneer een promovendus zijn promotieonderzoek goed afrondt, mag hij/zij de graad doctor gebruiken. De Theologische Universiteit Utrecht is een uniek centrum van kennis en onderzoek op het gebied van gereformeerde en protestantse theologie in Europa.

Ons onderzoek houdt zich bezig met gereformeerde theologie en neocalvinisme in de context van de bredere protestantse traditie. Op deze manier streven we ernaar een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gereformeerde theologie in een wereldwijd perspectief.

De universiteit biedt een volledig geaccrediteerd diploma met de mogelijkheid om internationaal aan het werk te kunnen op academisch niveau. Er wordt van promovendi verwacht dat ze affiniteit hebben met onze gereformeerde identiteit en traditie.

Wat betekent het om te promoveren?

Promoveren is een enerverend proces waar de student creativiteit en originaliteit ontwikkelt, zelfdiscipline, zelfreflectie en persoonlijke integriteit. Je moet gefascineerd zijn door je onderwerp en gemotiveerd zijn om academisch onderzoek te verrichten. Over het algemeen heeft een student vier jaar voltijd studie nodig om een promotieonderzoek af te ronden binnen onze universiteit.

Nieuwe promotieprojecten moeten bij voorkeur passen bij het onderzoeksprogramma Vulnerabilty and Hope.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?