Missie en visie

Missie

De missie van de Theologische Universiteit Utrecht is het bestuderen van de Bijbel en de werkelijkheid van God om nieuwe generaties te vormen voor hun dienst in kerk en samenleving. Wij doen dat in de lijn van de gereformeerde traditie, die we steeds opnieuw onderzoeken, actualiseren en verbinden met de wereld van vandaag en morgen, waarin Christus bezig is te komen. Hieronder leest u meer over de visie van de Theologische Universiteit Utrecht.

Visie

Wij werken aan onze missie vanuit een diep besef van afhankelijkheid van God. Onze academische gemeenschap is betrokken, inspirerend en betrouwbaar. Deze drie woorden staan voor  ons gelovig bezig-zijn, onze relatie tot God, zijn wereld en elkaar, en de kwaliteit van ons werk. Deze woorden vormen samen de visie van onze universiteit.

Betrokken
We zijn bij alles wat we doen betrokken op God, zijn openbaring, zijn kerk en zijn wereld. We hebben in ons werk oog voor onze medemens, voor Gods schepping en zijn als universiteitsgemeenschap sterk betrokken op ons vak en op elkaar. Ons werk heeft zeggingskracht voor de wereld van vandaag.

Inspirerend
We zijn gelovige wetenschappers, levend uit Jezus Christus en met liefde voor God. Onze gerichtheid op God betekent dat we bescheiden, zoekend en biddend, maar ook onbekommerd, vrijmoedig en verwachtend onderweg zijn. Wij willen elkaar en anderen inspireren en voorgaan in een gelovig bestaan.

Betrouwbaar
We doen academisch werk. Dat betekent voor ons dat we eerlijk en grondig nadenken en niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden. We verhouden ons tot de actuele stand van zaken van ons vakgebied. We verrichten kwalitatief hoogwaardig, vernieuwend en relevant onderzoek.

Onderaan deze pagina kunt u ons instellingsplan 2019-2024 downloaden, waarin ook onze missie en visie worden belicht. 

Indien u nog vragen en/of opmerking heeft over onze missie en visie, neem dan contact met ons op via info@tuu.nl

Wilt u meer informatie over onze universiteit? Bekijk dan de ‘Over ons’-pagina.

 

Goedendag, waar ben je naar op zoek?