Theologische Universiteit Utrecht Over ons

De Theologische Universiteit Utrecht vormt studenten om een waardevolle plek in te nemen in samenleving en kerk. We zijn een gastvrije en open groep christenen. Als universiteit willen we in onderwijs, onderzoek en valorisatie hoogwaardig en relevant academisch werk leveren. Diepgaand en betrokken op de wereld van vandaag. We richten ons op vraagstukken van kerk, geloof en wetenschap, mens en samenleving, politiek en recht, economie, natuur en ecologie.

Bestuur en organisatie

Het bestuur en de organisatie van de Theologische Universiteit Utrecht ligt bij het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Raad van Advies en de Universiteitsraad. Meer informatie over bestuur en organisatie vind je hier.

Missie en visie

De missie van de Theologische Universiteit Utrecht is het bestuderen van de Bijbel en de werkelijkheid van God om nieuwe generaties te vormen voor hun dienst in kerk en samenleving. Wij doen dat in de lijn van de gereformeerde traditie, die we steeds opnieuw onderzoeken, actualiseren en verbinden met de wereld van vandaag en morgen, waarin Christus bezig is te komen. Wij werken aan onze missie vanuit een diep besef van afhankelijkheid van God. Onze academische gemeenschap is betrokken, inspirerend en betrouwbaar. Deze drie woorden staan voor  ons gelovig bezig-zijn, onze relatie tot God, zijn wereld en elkaar, en de kwaliteit van ons werk. Zij vormen samen onze visie. Meer informatie over onze missie en visie vind je op deze pagina.

Levensbeschouwelijke universiteiten

De Theologische Universiteit Utrecht is onderdeel van het overleg van levensbeschouwelijke universiteiten in Nederland. De overige leden zijn de UvH, de PthU en de TUA

Medewerkers

Goedendag, waar ben je naar op zoek?