Onderwijs Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden Bachelor Theologie

Om te worden toegelaten tot de bachelor Theologie dien je allereerst in bezit te zijn van één van de volgende diploma’s of getuigschriften:

 • Een VWO-diploma
 • Een diploma of getuigschrift dat door de universiteit met het onder 1 genoemde diploma is gelijkgesteld. Dit betreft onder andere een getuigschrift dat aantoont dat de student een propedeuse van een HBO- of WO-opleiding heeft afgerond.
 • Zij die niet aan het bovengenoemde voldoen en 21 jaar of ouder zijn, kunnen gebruik maken van de colloquium doctum regeling. Zie voor meer informatie de regeling Colloquium doctum hieronder.

Inschrijven voor de bachelor theologie verloopt vervolgens via studielink.

Aanstaande studenten uit het voortgezet onderwijs dienen zich aan te melden voor toelating. Als een student zich na 1 mei aanmeldt voor de opleiding, dan kan de universiteit deze student alsnog toelaten. Neem voor informatie contact met onze studieadviseur op. Na de inschrijving via studielink nodigen we je uit voor een intakegesprek.

Toelatingsvoorwaarden Master Algemeen

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk, als je allereerst aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU Utrecht of;
 • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
 • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
 • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (bijvoorbeeld godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

De toelatingscommissie beoordeeld een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma.

Als je vragen hebt dan kun je mailen naar: studieadvies@tuu.nl

Inschrijven voor de masterprogramma’s verloopt vervolgens via studielink.

Toelatingsvoorwaarden Master Theologie Predikant

Om te worden toegelaten tot de Master Theologie Predikant dient de student allereerst in bezit te zijn van een van de volgende diploma’s of getuigschriften:

 • een bachelordiploma Theologie van de Theologische Universiteit Utrecht met daarin de minor predikant
 • een bachelordiploma Theologie van een andere universiteit; in dat geval stelt de toelatingscommissie een pakketvergelijking en een schakelpakket vast.

De aspirant-student moet een toelatingsprocedure met goed gevolg doorlopen om toegelaten te worden tot de Master Theologie Predikant.

Als je je wilt inschrijven voor 1 van deze opleidingen hebben we de volgende documenten van je nodig:

 • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
 • Een recent CV met afgeronde studies, werk en stage-ervaringen (alleen voor Premaster en Kerkelijke Route en cursus Preekbekwaamheid)
 • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
 • Kopie van identiteitsbewijs
 • Officiële pasfoto

Toelatingsprocedure 21 jaar en ouder

Goedendag, waar ben je naar op zoek?