Leerstoel Praktische Theologie

Hans Schaeffer (1972) bekleedt als hoogleraar de leerstoel Praktische Theologie met bijzondere aandacht voor praktische ecclesiologie (gemeenteopbouw) en liturgiek sinds 1 januari 2019. Daarvoor was hij sinds 2011 als post-doc onderzoeker en docent verbonden aan de Theologische Universiteit Utrecht.

De praktische theologie bestrijkt een breed scala aan praktijken van kerkzijn. Van alles wat met erediensten te maken heeft (homiletiek, liturgiek) tot catechese en ander kerkelijk onderwijs. Van kerkelijk leidinggeven tot het niveau van individueel pastoraat en diaconale ondersteuning. Veel onderwijs binnen de praktische theologie wordt gegeven door docenten dat met nadruk zelf een belangrijk deel van hun tijd in de praktijken van kerkzijn werkzaam is. Bijvoorbeeld als voorganger, predikant, en GV-er.

Het onderzoek binnen de leerstoel praktische theologie valt onder de onderzoeksgroep Centre for Church and Mission in the West (CCMW) en heeft twee speerpunten. Allereerst richt het zich op kerkvernieuwing. De Academische Werkplaats Kerk2030 volgt lokale kerken in hun vernieuwingstraject. Via Kerk2030 zijn inmiddels tientallen kerken begonnen aan hun eigen vernieuwing. Welke specifieke en generieke vraagpunten komen op hun weg? Hoe kunnen ze de langzame en omvangrijke lessen van cultuurverandering delen met andere kerken? In de Academische Werkplaats Kerk2030 werken PhD en post-doc onderzoekers samen.

Het tweede speerpunt ligt in de zoektocht naar inclusieve gemeenschappen. Hoe kunnen binnen en aan de rand van kerkelijke gemeenschappen de voorwaarden geschapen worden waaronder deze werkelijk gastvrij en open zijn voor de ander en het andere? Hoe kunnen mensen met een beperking in de gemeenschap hun plaats vinden?

In de periode 2017-2023 is het thema Salvation leidend geweest. Dat resulteerde vervolgens in publicaties over de rol en het belang van christelijke gemeenschappen bij het hernieuwd vormgeven van heilzame praktijken. Voor de periode 2024-2029 wordt in 2023 een nieuw thema vastgesteld.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?