Grade Distribution Table

In overeenstemming met de voorwaarden van het Erasmus Charter en de ECTS User’s Guide, heeft de Theologische Universiteit Utrecht vanaf 1 november 2020 de Grade Distribution Table (GDT) ingevoerd. Het is de bedoeling om de behaalde resultaten transparant te maken. Dit doen we allereerst zodat de gegeven cijfers/resultaten bij andere instellingen, branches of in andere landen goed kunnen worden begrepen en correct kunnen worden vergeleken. De GDT is dus niet bedoeld om de resultaten van de individuele student te beoordelen. Maar hij is bedoeld om inzicht te geven in de waarde van behaalde cijfers (cijfercultuur). Daarnaast om de cijfers internationaal vergelijkbaar te maken.

Het Nederlandse cijfersysteem

Het Nederlandse beoordelingssysteem, dat we gebruiken van primair tot universitair onderwijs, is een schaal van 1 tot 10. Hierbij is de 10 het hoogst haalbare cijfer en een 5,5 het minimum om een voldoende te behalen. 1 is het laagste cijfer. In heel Nederland is het gebruik dat een 9 of een 10 zelden worden gegeven en dat een 6, een 7 en een 8 acceptabele cijfers zijn, waarbij een 8 dus echt een goed cijfer is.

De studielast per studiejaar drukken we uit in 60 ECTS studiepunten, waarbij 1 studiepunt een studiebelasting van 28 uur behelst. Een bachelor heeft in totaal 180 ECTS, een master heeft ofwel 60 ECTS of 180 ECTS.

Uitleg van de Grade Distribution Tables

  • Bij de Theologische Universiteit Utrecht geven we cijfers tussen 1 en 10 om een onderwijsactiviteit te beoordelen. Met een 5,5 of hoger ben je vervolgens geslaagd. We geven de cijfers in de GDT weer in klassen tussen 5,5 en 10.
  • In de tabellen is gebruik gemaakt van voldoendes die in drie voorgaande collegejaren (T-2 tot T-4) zijn behaald. Het gaat hier om voldoendes per bachelor of master.
  • We drukken vervolgens in percentages uit hoe vaak een bepaald cijfer is behaald.
  • De rij ‘%’ geeft het absolute percentage aan: hoe vaak is een bepaald cijfer gegeven. De rij ‘cum. % ‘ (cumulatief) geeft aan in hoeveel gevallen een bepaald cijfer of hoger behaald is.

Hoe kun je de Grade Distribution Table gebruiken voor cijferconversie?

Vergelijk de cijferverdeling op je diplomasupplement of van jouw opleiding op deze website met de cijferverdeling die door de andere instelling is ontwikkeld voor een parallelle referentiegroep. De positie van elk cijfer binnen de twee tabellen kunnen we vergelijken en op basis van deze vergelijking kunnen we individuele cijfers omzetten.

De omzetting van je cijfer gebeurt per opleidingsonderdeel door middel van de zogenaamde GDT .

In onderstaande illustratie (bron: ECTS Users’ Guide) wordt het gebruik van Grade distribution tables bij omzetting van examencijfers geïllustreerd. In het voorbeeld behoort de student met een cijfer van 27 op 30 in een universiteit in Italië (“X”) tot de top 46% in de referentiegroep. Om het punt om te zetten naar het systeem van een Franse universiteit, gaan we vervolgens uit van het percentiel van deze instelling (“Y”) dat best aansluit bij 46. In dit geval komt percentiel 46,62 van instelling Y dus best overeen met percentiel 46 van instelling x en wordt het Italiaanse examencijfer 27 omgezet naar een 12 bij de Franse instelling.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?