Behaal je certificaat Preekbevoegdheid Preekopleiding

Heb je in het verleden een studie theologie gedaan? En wil je graag ook leren preken? In veel kerken wordt preekbevoegdheid niet alleen aan predikanten verleend, maar ook aan anderen die hiervoor gaven van de Heer hebben ontvangen. Maar hoe kun je deze gave ontwikkelen en jezelf vormen tot prediker van het evangelie?

Volg de Preekopleiding en behaal je certificaat Preekbekwaamheid!

Aan de TU Utrecht is het mogelijk in een tweejarig traject dit certificaat te krijgen. Daarvoor is een pakket van 30 studiepunten samengesteld, bestaande uit homiletiek-colleges, praktijkoefeningen en ondersteunende modules Bijbelse en systematische theologie. Ook loopt er ondertussen een traject van persoonlijke begeleiding. Je krijgt les van gekwalificeerde docenten van de TU. Met je certificaat kun je bij je kerkgenootschap je bekwaamheid aantonen.

Voor deze cursus is een geslaagde pilot gedraaid. Vanaf september 2020 wordt deze aangeboden, voorlopig eerst als tweejarige variant. Ook belangstellenden die geen lid zijn van de Nederlandse Gereformeerde Kerken kunnen deze cursus volgen.

We vinden het essentieel dat de prediker van het evangelie echt thuis is in de Bijbel, over een goede zelfreflectie beschikt, voldoende geschoold is in de gereformeerde theologie en over een doordachte visie op prediking, gemeente en cultuur beschikt. Daarnaast zoeken we de integratie van een doorleefd geloof, een spiritueel en ambachtelijk preekvoorbereidingsproces en een aansprekende presentatietechniek.

Let op! Als je meer of minder vaak voorgaat in een kerkdienst, dan legt deze opleiding een waardevolle basis voor je prediking. Maar dit traject is GEEN opleiding tot gemeentepredikant! In sommige kerken is landelijke preekbevoegdheid gekoppeld aan het ambt van predikant. Als je preekbevoegdheid wilt, bespreek dan in je eigen kerkverband welke ruimte hiervoor is en welke voorwaarden er gesteld worden.

Tijdsinvestering

Het is een stevig traject: op donderdag volg je colleges op de Theologische Universiteit Utrecht, en tussendoor ben je bezig met voorbereidingsopdrachten en praktische oefeningen. Het zal gemiddeld 10 uur per week kosten. Je loopt zoveel mogelijk mee met de studenten van de kerkelijke route en van de predikantsmaster. Het zal wel eens voorkomen dat we de colleges niet op één dag kunnen organiseren.

Instapeis

  • Afgestudeerd HBO-theologie, bachelor WO-theologie of aantoonbare kennis en ervaring op dat niveau
  • Een stageplaats (kerkelijke gemeente met een predikant-mentor uit je eigen kerkverband)

Kosten

Het tarief is per jaar de helft van het deeltijdtarief, voor het studiejaar 2024-2025 is €1012,50, eigen bijdrage €85,00 en incassokosten zijn €26,00

Inschrijven

Bij inschrijving hebben we de volgende documenten van je nodig:

  • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
  • Een recent CV met afgeronde studies, werk en stage-ervaringen
  • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
  • Kopie van identiteitsbewijs
  • Officiële pasfoto

Hieronder vind je meer informatie over de Preekopleiding en het behalen van het certificaat Preekbekwaamheid. Heb je vragen? Mail dan naar: studieadvies@tukampen.nl

Goedendag, waar ben je naar op zoek?