Afstudeervariant Masteropleiding Theologie Identiteit, ethiek en samenleving

Afstudeervariant Master identiteit, ethiek en samenleving: voor wie toegerust wil worden om als christen verantwoordelijkheid te dragen in onze samenleving.

De samenleving daagt christenen steeds nadrukkelijker uit om hun eigen ‘identiteit’ te laten zien. Dat gebeurt in de politiek en het publieke debat, maar ook in de context van organisaties en maatschappelijke functies.

Deze interdisciplinaire master richt zich op theologen en andere academici, professionals en iedereen die een leidinggevende functie heeft, mensen die actief zijn in een politieke en maatschappelijke context, beleidsmakers en bezinners op de identiteit van christelijke organisaties.

Dit masterprogramma geeft inzicht in de publieke dimensie van het christen-zijn in de maatschappelijke werkelijkheid. De afgestudeerde is met deze master beter in staat om effectief, herkenbaar, wervend en coöperatief in maatschappelijke praktijken en organisaties te participeren of daar leiding aan te geven.

In deze master identiteit, ethiek en samenleving komen theologische, wijsgerige, historische en politiek-maatschappelijke disciplines samen. De master kan ook voorbereiden op verder onderzoek. Aan de Theologische Universiteit Utrecht studeren mensen uit verschillende kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is welkom.

Let op: Deze master wordt voor het laatst aangeboden in 2024/2025. Studenten kunnen alleen nog per september 2024 instromen in deze mastervariant. Instromen via een premaster is niet meer mogelijk.

Heb je vragen? Mail dan naar: studieadvies@tukampen.nl

Schrijf je nu in voor deze master!

Meld je aan!

Schrijf je nu in voor deze master!

Meld je aan!
Goedendag, waar ben je naar op zoek?