Leerstoel Geschiedenis van het Neocalvinisme

Per 1 januari 2018 is George Harinck hoogleraar op de leerstoel voor de geschiedenis van het neocalvinisme. Deze leerstoel is ingesteld om het profiel van de Theologische Universiteit te versterken. De instelling is één van de voornaamste instituten in de Nederlandse neocalvinistische traditie. Ze wil dit onderwerp één van de hoekstenen van haar onderzoeksterrein maken. Harinck is historicus, opgeleid aan de Universiteit Leiden en sinds 1985 verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar heeft hij zich ontwikkeld tot een specialist op de geschiedenis van het neocalvinisme, zowel die in Nederland als in zijn internationale betrekkingen.

De leerstoel ressorteert onder The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) aan de Theologische Universiteit, dat tegelijkertijd met de instelling van de leerstoel is opgericht en functioneert als een van de drie onderzoeksgroepen van de Theologische Universiteit. Het NRI is onderdeel van een internationaal netwerk inzake onderzoek van het neocalvinisme, zowel (kunst-)historisch als filosofisch, theologisch, pedagogisch, economisch en juridisch.

Een belangrijk onderdeel van het NRI en de bijbehorend leerstoel is de website https://www.neocalvinism.org. Deze website bevat de bibliografieën van Abraham Kuyper (1837-1920) en Herman Bavinck (1854-1921), met links naar hun digitaal raadpleegbare publicaties. Daarnaast bevat deze site de volledig gedigitaliseerde archieven van Kuyper en Bavinck. Deze site zal verder worden uitgebreid met bronnen van K. Schilder en anderen, en inzake vertegenwoordigers van de neocalvinistiche filosofie.

Harinck verzorgt Nederlandstalig en Engels onderwijs over de geschiedenis van het neocalvinisme, begeleidt een dozijn PhD-studenten en leidt (inter-)nationale projecten op het terrein van het neocalvinisme, in samenwerking met neocalvinisme-onderzoekers aan de Vrije Universiteit, Edinburgh University, Calvin University and Theological Seminary, Redeemer University (Ontario) en Fuller Theological Seminary.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?