Leerstoel Christelijke Identiteit

De Theologische Universiteit Utrecht ontwikkelt projecten en activiteiten gericht op de ondersteuning van de identiteit van christelijke scholen. De stuwende kracht hierachter is de leerstoel ‘Christelijke Identiteit’ met een team van onderzoekers. Hoogleraar Roel Kuiper bekleedt deze leerstoel. De werkzaamheden zijn vanaf 2021 ondergebracht in het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit.

Roel Kuiper: ‘In de afgelopen jaren is veel kennis en ervaring opgebouwd met het oog op het vormgeven van christelijke identiteit op scholen. Die hebben we nu gebundeld in dit expertisecentrum. Daarmee krijg dit werk een eigen plek en meer gezicht naar buiten. We creëren een vindbare plek voor scholen, schoolbestuurders, onderzoekers. Zo hopen we met kennis en onderzoek ondersteunend te zijn voor herkenbaar christelijk onderwijs’.

Het Expertisecentrum houdt zich bezig met de betekenis van ‘identiteit’ voor christelijk onderwijs. Daarvoor wordt expertise ontwikkeld, onderzocht en gedeeld in nauwe samenwerking met scholen in ons netwerk. We geloven dat een integratie van geloof en pedagogische perspectieven helpend is om processen en strategieën te ontwerpen, die de praktijk ondersteunen in de omgang met leerlingen. Deze convergerende beweging vindt dus plaats te midden van meerdere disciplines en tevens in het samenspel van theoretische en praktische doordenking.

Het Expertisecentrum werkt samen met andere universiteiten, hogescholen, kenniscentra en onderwijskoepels als VERUS. Er worden onderzoekstrajecten ingericht met scholen en kennispartners. De periodieke netwerkbijeenkomsten onder de naam Identiteit als Sterk Merk met leraren, schoolleiders en bestuurders, vallen voortaan onder het Expertisecentrum. Verder onderhoudt het Expertisecentrum de website identiteitsplein.nl.

Bekijk hier de website van het Expertisecentrum en lees meer.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?