Leerstoel Christelijke Filosofie

De bijzondere leerstoel Christelijke Filosofie is ingesteld door Stichting voor Christelijke Filosofie. De leerstoel levert bijdragen aan onderzoek, onderwijs en valorisatie. Enerzijds is er aandacht voor de ontwikkeling van de systematiek van de zogenaamde ‘reformatorische wijsbegeerte’ mede in relatie tot systematisch-theologische vragen, anderzijds wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de ontwikkeling van christelijk-wereldbeschouwelijk denken in relatie tot beroep en praktijk. Hierbij fungeert de leerstoel als een verbindingspunt in de internationale beweging van christelijke filosofie.

Sinds 1 september 2021 wordt de bijzondere leerstoel Christelijke Filosofie bekleed door prof. dr. ir. Jan van der Stoep. Van der Stoep is tevens bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan Wageningen University. In zijn onderwijs en onderzoek staat het begrip rentmeesterschap centraal. Vanuit deze centrale thematiek benadert hij duurzaamheidsvraagstukken, de ethiek van voedsel en landbouw en bredere vraagstukken over christelijke professionaliteit. Vanuit de leerstoel is Van der Stoep verbonden aan het Neocalvinism Research Institute (NRI). Het onderzoek bij deze leerstoel maakt onderdeel uit van het NRI-onderzoeksprogramma inzake de vitaliteit en doorwerking van de neocalvinistische traditie in wetenschap en samenleving. De leerstoel is gericht op de doorontwikkeling van het wijsgerig deel van dit programma.

Stichting voor Christelijke Filosofie

Stichting voor Christelijke Filosofie wil bijdragen aan brede vorming vanuit christelijk perspectief, geïnspireerd door en staand in de traditie van christelijke filosofiebeoefening. Brede vorming betekent dat we overstijgende vragen aan de orde willen stellen. Het gaat om vragen met betrekking tot zin en betekenis, ethiek en maatschappij.

Bij vakoverstijgende vragen komt al snel een levensbeschouwelijk perspectief aan de orde. Welke veronderstellingen liggen aan theorieën ten grondslag? Hoe kom je tot ethisch oordelen? Welke bronnen hebben gezag? Levensbeschouwing doet ertoe bij het zoeken naar antwoorden op dit soort vragen.

We putten uit de brede traditie van christelijke filosofiebeoefening, van Aurelius Augustinus tot Herman Dooyeweerd en van Blaise Pascal tot Marilynne Robinson. We laten ons hierdoor inspireren en houden deze levend door zelf, vanuit de vragen van onze tijd, christelijke filosofie te beoefenen.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?