Lindeboomleerstoel Ethiek van de Zorg

De bijzondere leerstoel Lindeboomleerstoel Ethiek van de Zorg is ingesteld door de stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut. De leeropdracht van deze leerstoel behelst het vanuit christelijk perspectief doordenken van medisch-ethische en zorg-ethische vraagstukken.

Door middel van academisch onderwijs en onderzoek wil de leerstoel een zinvolle, christelijk doordachte bijdrage leveren aan de academische vorming van studenten theologie, geneeskunde en andere op de zorg gerichte studies. Ook beoogt de leerstoel kerken en christenen te helpen in het verdiepen van hun kijk op medisch-ethische onderwerpen. Zowel bij predikanten als bij christelijke scholen en organisaties bestaat daar een duidelijke behoefte aan. Tenslotte kan de leerstoelhouder ook een functie hebben in het publieke debat.

Sinds 1 september 2022 bekleedt prof. dr. Stef Groenewoud de Lindeboomleerstoel Ethiek van de Zorg. Naast zijn werk voor het Lindeboom Instituut is Groenewoud als gezondheidswetenschapper en ethicus tevens verbonden aan IQ Healthcare, een wetenschappelijke onderzoeksafdeling van het Radboudumc. Zijn leeropdracht richt zich op een breed scala aan onderwerpen uit de praktijk van de zorg en het medisch handelen. Daarbij valt te denken aan:

  • (Over)behandelen, in combinatie met kwaliteit van leven en de zinvolheid van ouderdom;
  • Vraagstukken met betrekking tot levensbegin en levenseinde (gerelateerd aan de beginselen van beschermwaardigheid van leven en autonomie);
  • Zingevingsvraagstukken in de zorg, en christelijke geestelijke gezondheidszorg;
  • Actuele thema’s uit het politiek-maatschappelijke debat, als onder meer de kosten van de zorg, palliatieve zorg, obesitas;
  • Voorspellende geneeskunde, waaronder preventieve bevolkingsonderzoeken, prenatale diagnostiek, genetisch onderzoek;
  • Solidariteit in de zorg;
  • Ethische aspecten verband houdende met zorgverzekeringen en -declaraties.

Eerdere Lindeboomhoogleraren waren prof. dr. Jochem Douma (1993-1997), prof. dr. ir. Henk Jochemsen (1998-2009) en prof. dr. Theo Boer (2014-2019).

Goedendag, waar ben je naar op zoek?