Leerstoel Christelijk Ecologisch Denken

Ecologische vraagstukken verdienen in de Nederlandse academische theologische wereld meer aandacht. Daarom heeft de Martine Vonkstichting, in samenwerking met de Theologische Universiteit Utrecht, het initiatief genomen tot een bijzondere leerstoel Christelijk Ecologisch Denken. Op deze universiteit is al een minor ecologische theologie ontwikkeld. Een leerstoel zal deze bezinning verder helpen en verdiepen.

De bijzonder hoogleraar Christelijk Ecologisch Denken heeft als opdracht om vraagstukken rondom ecologie en gerechtigheid te doordenken en met een breed publiek te delen. De rol en taak van de hoogleraar is tevens om te inspireren en studenten en predikanten toe te rusten. Zo wil de leerstoel bijdragen aan kennis van en inzicht in ‘het groene hart van het geloof’.De hoogleraar moet iemand zijn die de weg naar de kerken en christenen weet te vinden en onderzoeksresultaten zo weet te presenteren dat ze voor iedereen begrijpelijk zijn. Het moeten onderzoeken zijn waar we in het veld echt iets aan hebben.

Dr. David Onnekink bekleedt de leerstoel Christelijk Ecologisch Denken sinds januari 2024.

Martine Vonkstichting

Milieukundige Martine Vonk (1974-2019) zette zich tijdens haar leven onvermoeibaar in voor christelijk-ecologisch denken en handelen. Ze was daarin een echte pionier en een inspirerend voorbeeld voor veel christenen. De Martine Vonkstichting wil voortbouwen op haar gedachtengoed, zodat zorg dragen voor de schepping vanzelfsprekend wordt voor christenen.

Met de leerstoel, en in de toekomst wellicht ook andere activiteiten, wil de stichting het christelijk ecologisch denken en handelen bevorderen in kerken, christelijke gemeenschappen, scholen en organisaties. Want de manier waarop de mens zich verhoudt tot de schepping en tot de God van de schepping vraagt in deze tijd van ecologische crises om een nieuwe en radicale doordenking.

 

Leerstoel Christelijk Ecologisch Denken

Goedendag, waar ben je naar op zoek?