Wijsgerige antropologie (2,5 EC) periode A

Periode A:  Wijsgerige antropologie : 2,5  EC  (prof dr. Jan van der Stoep)

In de colleges wordt een inleiding in wijsgerige antropologie geboden met aandacht voor actuele thema’s zoals persoonlijke identiteit en authenticiteit, humaniteit en waardigheid, zin en levenskunst. Bovendien is er beknopte aandacht voor ontwikkelingen in het denken over mens en wereld sinds de Verlichting, zoals dat te vinden is bij met name Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Dooyeweerd, Sartre, Foucault, Levinas en Taylor; filosoferen over de mens na ‘de dood van God’.

Leerdoelen:

De student:
1. kan belangrijke kernthema’s van de hedendaagse wijsgerige antropologie beschrijven;
2. kan kernmomenten in de geschiedenis van de wijsgerige antropologie vanaf de Verlichting weergeven
en evalueren;
3. kan een standpunt innemen over het thema ‘mens-zijn na de dood van god’

Toetsing:

portfolio bestaat uit:
– Tiental korte filosofische meditaties of reflecties op thema’s hoorcolleges (of vervangende
literatuurstudie); omvang 5000 woorden
– Essay over de mens na ‘de dood van God’ (omvang 3000 woorden)

Rooster:

Nog niet beschikbaar

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur: studieadvies@tuu.nl.

Arco den Heijer

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken
Goedendag, waar ben je naar op zoek?