Inleiding in de Theologie (7,5 EC) periode A

Periode A:  Inleiding in de Theologie: 7,5 EC  (prof dr. Ad de Bruijne)

Dit vak begint met de kennismaking met een kerkelijke en maatschappelijke praktijk en enkele daarin besloten liggende praktische uitdagingen. Vervolgens presenteren enkele docenten hoe deze uitdagingen geadresseerd zouden kunnen worden vanuit de centrale theologische disciplines en volgt een introductie in het eigene van de theologie en haar vakgebieden. Daarna is er aandacht voor enkele basale encyclopedische aandachtspunten: het object en de hermeneutische eenheid van de theologie; de relatie tussen theologie en resp. kerk, andere wetenschappen, samenleving, en spiritualiteit.  Daarnaast geeft dit vak een eerste oriëntatie op de onderwerpen van de christelijke geloofsleer. Het gaat over vragen als: Wie is God? Hoe kunnen wij hem kennen? Wat betekent het om als mens naar Gods beeld geschapen te zijn? Je maakt kennis met belangrijke begrippen en methodes die in de Systematische Theologie gebruikt worden, en leert welke vragen en motieven de christelijke theologie bezighielden rond de vorming van de dogma’s in de Vroege Kerk.

Leerdoelen:

Dit keuzevak is een combinatie van het vak Theologie voor kerk en wereld en Systematische Theologie.

De student:
1. kan beschrijven wat het karakter van theologie als praktische wetenschap is en hoe de theologie
van belang is voor kerkelijke en maatschappelijke praktijken;
2. kan de verschillende zwaartepunten van de theologie (brongericht, traditiegericht, praktijk-
gericht) en de hermeneutische interactie en eenheid tussen deze beschrijven;
3. kan basale methodologische beginselen en academische vaardigheden toepassen en heeft
beginnende ervaring met de beoefening daarvan

Ingangseisen:

Om mee te kunnen doen met deze module moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma. Aanmelden uiterlijk 12 juni 2024.

Toetsing:

Nog niet bekend.

Rooster:

Nog niet beschikbaar

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur: studieadvies@tuu.nl.

Arco den Heijer

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken
Goedendag, waar ben je naar op zoek?