Godsdienstpsychologie (2,5 EC) periode A

Periode A:  Godsdienstpsychologie : 2,5  EC  (Hanneke Schaap – Jonker)

Wat geloven doet met mensen. Een introductie in de godsdienstpsychologie.

Leerdoelen:

De student:
1. heeft kennis van godsdienstpsychologische theorieën over religie en religieuze gedragingen,
belevingen en ontwikkelingen ;
2. is in staat daarop zowel vanuit psychologisch als theologisch perspectief te reflecteren (ET 4).

Ingangseisen:

Minimaal BSA behaald Engelstalig bij deelname Erasmus-studenten. Aanmelden uiterlijk 12 juni 2024.

Toetsing:

Take-home tentamen met essayvragen (1 dag de tijd)

Rooster:

Nog niet beschikbaar

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur: studieadvies@tuu.nl.

Arco den Heijer

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken
Goedendag, waar ben je naar op zoek?