Moderniteit en zingeving (10 EC) periode A

Periode A:  Moderniteit en zingeving: 10 EC  (prof dr. Roel Kuiper)

Sinds de Verlichting ontwikkelt zich in de westerse samenlevingen een ‘moderniteit in meervoud’. In de verbeelding van de samenleving ontstaan seculiere leefwerelden en compartimenten met een eigen normativiteit. Dat leidt tot fragmentarisering en oneindig veel deelperspectieven op de werkelijkheid. In de laatmoderniteit wordt in en vanuit die context de vraag naar zin en betekenis opnieuw gesteld. Hoe wordt dit gearticuleerd en welke rol speelt daarbij het christelijk spreken over zin en betekenis?
Na een introductie van de opzet, strekking en inhoud van deze module volgen hoor- en werkcolleges. Daarbij vormen de verbinding tussen de disciplines filosofie en theologie en centrale vragen in de hedendaagse samenleving de rode draad. Deze wordt verbonden met verschijnselen als: secularisatie, verlichtingskritiek, identiteitspolitiek, het antropoceen, post-truth-samenleving, en crisisbewustzijn.

Ingangseisen:

Om mee te kunnen doen met deze module moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma. Aanmelden uiterlijk 12 juni 2024.

Toetsing:

zie onze studiegids: Studiegids Bachelor Theologie 2023-2024

Rooster:

nog niet beschikbaar 

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur: studieadvies@tuu.nl.

Arco den Heijer

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken
Goedendag, waar ben je naar op zoek?