Onderzoek Biblical Exegesis and Systematic Theology

De onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) is de gezamenlijke onderzoeksgroep van de TU Apeldoorn en de Theologische Universiteit Utrecht.

Biblical Exegesis and Systematic Theology staat onder leiding van prof. dr. J.M. Burger. De focus van het onderzoek is gericht op Bijbelwetenschappen en kernthema’s van de gereformeerde theologie.

Binnen onderzoeksgroep BEST werken exegeten (Oude en Nieuwe Testament) en systematisch theologen (vooral dogmatici) samen onder het thema Discriminating Love. We gaan op zoek naar de spannende kanten van Gods liefde, die onderscheid maakt (bijvoorbeeld tussen zijn volk en andere volkeren), voorkeur toont (uitkomend in verkiezing) en oordeel. We willen nagaan hoe Gods onderscheidende liefde te waarderen is in het licht van de gereformeerde traditie. Het interdisciplinaire karakter van BEST biedt unieke kansen.

Meer informatie over deze onderzoeksgroep is te vinden op de website besttheology.nl

Wekelijks schrijven theologen van de onderzoeksgroep BEST een blog over theologie en actualiteit voor het Nederlands Dagblad en het Friesch Dagblad. Doel van het weblog is te laten zien dat theologie niet in een ivoren toren plaatsvindt.

Onderzoek aan de TU is voor een deel afgestemd op de kerkelijke en maatschappelijke praktijk of komt tot stand in samenwerking met partners. Toegepast onderzoek vindt plaats via bijvoorbeeld het Praktijkcentrum (samen met Viaa). Denk hier ook aan het Deddens Kerkrecht Centrum (onderdeel van CCMW) en het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit (onderdeel van NRI).

Lees meer over onze onderzoekers en het onderzoek dat zij doen in ons Research Portal.

Biblical Exegesis and Systematic Theology

Onderzoeksprogramma

Goedendag, waar ben je naar op zoek?