Bibliotheekfonds

Al meer dan 75 jaar stelt het bibliotheekfonds geld beschikbaar aan de bibliotheek voor de aanschaf van boeken en tijdschriften en voor bijzondere uitgaven betreffende de bibliotheek (bijv. automatisering). Dit fonds heeft de ANBI-status (RSIN 816239411 – Stichting Bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit te Kampen).

Bij de gefaseerde verhuizing van de Theologische Universiteit van Kampen naar Utrecht zal de bibliotheek pas in de laatste fase verhuizen, hopelijk direct naar een definitieve locatie. Intussen moeten uiteraard ook studenten en medewerkers in Utrecht bediend worden.

Al jaren wordt gewerkt aan het online beschikbaar stellen van publicaties door middel van licenties met uitgevers. De bibliotheek zou graag zien dat dit proces de komende jaren met kracht wordt verder gezet. Incidenteel (indien nodig en mogelijk) worden teksten gescand ten behoeve van digitale uitleen. Het digitaal beschikbaar stellen van een boek is voor de bibliotheek vaak veel duurder dan voor een particulier. Dat brengt dus extra kosten met zich mee.

Het Bibliotheekfonds, ooit kort na de Vrijmaking opgezet als Damescomité om de nieuwe bibliotheek in Kampen van boeken te voorzien, doet nu een beroep op alle kerkleden de komende jaren dit fonds extra te steunen. Zo kan de bibliotheek (digitale) boeken en publicaties beschikbaar blijven stellen aan onderzoekers, docenten, studenten en andere gebruikers van de bibliotheek.

Promotiemateriaal vindt u onderaan deze pagina.

Correspondentieadres: penningmeester@bibliotheekfonds.nl

Bestuur

Voorzitter
J.M. Beute
Schopenhauerstraat 36
7323 MC Apeldoorn
Tel. 06-13056576
E-mail: marinusbeute@gmail.com

Penningmeester
C. Folmer
Halve Maanstraaat 10a
4356 BP Oostkapelle
E-mail: penningmeester@bibliotheekfonds.nl

Secretaresse
J. Harmanny-van Dijken
Kanaalkade 21
4571 CD Axel
Tel. 0115 – 565047
E-mail: harmanny@zeelandnet.nl

Bijdragen

IBAN: NL06 INGB 0000 5912 24 t.n.v. Bibliotheekfonds T.U.

Wilt u het geld voor het Bibliotheekfonds als particulier overmaken met vermelding van uw woonplaats en als kerk met vermelding van de naam van de kerk?

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?