Weetwatjegelooft.nl

Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen. Via deze website deelt de Theologische Universiteit Utrecht, samen met partners zoals de academie Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle, haar kennis met de kerken en de bredere samenleving.

Kennisplatform

Het huidige aanbod van laagdrempelige, compacte videolessen over allerlei geloofsthema’s heeft zich ontwikkeld uit de AKZ+-colleges die sinds 2010 worden georganiseerd. Inmiddels staan er ruim 400 video’s en podcasts online en publiceert Weetwatjegelooft.nl zo’n veertig nieuwe lessen per jaar. Daarnaast worden er regelmatig studiebijeenkomsten  en (online) cursussen georganiseerd.

Videolessen

Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen. Denk aan huis- en bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie. Weetwatjegelooft.nl is er voor iedereen die zijn/haar inzicht in het geloof, kerkzijn en de Bijbel wil verdiepen: van student tot gepensioneerd, als betrokkene bij jeugdwerk, catechese of kerkenraadswerk in je gemeente of gewoon uit interesse.

Vragen en verzoeken

Leren doe je samen. Daarom is er alle ruimte voor het stellen van vragen naar aanleiding van de video’s. Bovendien ontvangt Weetwatjegelooft.nl graag verzoeken voor online cursussen en lessen over thema’s die in uw gemeente spelen. Weetwatjegelooft.nl geeft daarmee toegang tot die kennis en deskundigheid waaraan u persoonlijk of als gemeente behoefte heeft.

Draag bij

Weetwatjegelooft.nl wil dat betrouwbare Bijbelkennis en geloofstoerusting bereikbaar is voor iedereen. De videolessen zijn daarom sinds 1 mei 2019 gratis te bekijken. Dit betekent dat Weetwatjegelooft.nl voor de ontwikkeling van nieuwe videolessen en het onderhoud van de website afhankelijk is van fondsen en giften. Draagt u ons werk een warm hart toe? Maak uw gift (fiscaal aftrekbaar) over op NL39ABNA04282375 92, t.n.v. Theologische Universiteit, o.v.v. ‘gift WWJG’ of gebruik het donatieformulier. Bijzonder welkom! 

Contact

Weetwatjegelooft.nl
p/a Theologische Universiteit Utrecht
t.a.v. Margriet Westers
Plompetorengracht 3
3512 CA Utrecht
Tel. 085-3410200

Bankgegevens: NL39 ABNA 0428 2375 92, t.n.v. Theologische Universiteit
KvK-nummer: 08191312
RSIN: 818513263, Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

Lees meer op de website van Weetwatjegelooft.nl.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?