Prof. dr. Joop Boendermaker

prof. dr. J.P. Boendermaker

Eén van Kooimans studenten was Johannes Pieter (Joop) Boendermaker. Als zoon van Pieter Boendermaker (1893-1977), luthers predikant en hoogleraar aan het Evangelisch-Luthers Seminarium, studeerde Joop Boendermaker theologie in Amsterdam en Erlangen. Hij was predikant in de lutherse gemeenten Eindhoven (1951-1963) en Naarden-Bussum (1964-1969).

Na een studiejaar in Heidelberg promoveerde hij in 1965 op een proefschrift over Luthers commentaar op de brief aan de Hebreeën, 1517-1518, met Kooiman als promotor. In 1968 werd hij diens opvolger als hoogleraar aan het Evangelisch-Luthers Seminarium en trad daarmee in zekere zin ook in de voetsporen van zijn vader.

Boendermakers takenpakket was nog breder dan dat van Kooiman, maar Luthers theologie en liturgiek stonden ook voor hem centraal.

Prof. dr. J.P. Boendermaker bouwde de benadering van Luther die hij bij Kooiman had geleerd verder uit. In zijn Luthercolleges kwam het lezen en bestuderen van Luthers teksten op de eerste plaats, alleen afgewisseld met korte hoorcolleges ter verduidelijking van de context.

Prof. dr. Sabine Hiebsch is op 31 oktober 2017 benoemd als bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme. Klik hier voor meer informatie over deze bijzondere leerstoel.

Klik hier voor meer informatie over prof. dr. Willem Kooiman.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?