Twee promovendi voor onderzoeksgroep BEST

De Theologische Universiteit Utrecht (TUU) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) zijn voor hun gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) op zoek naar:

een promovendus Oude Testament (1 fte; TUA)

en

een promovendus systematische Theologie (1 fte; TUU)

Onderzoeksproject over Gods ‘kwetsbaarheid?’

Maakt Gods toewijding aan zijn schepping, aan mensen en aan zijn volk Israël hem kwetsbaar, en wat betekent het om over Gods kwetsbaarheid te spreken? Het thema kwetsbaarheid speelt in de theologische traditie geen rol, maar wordt in onze huidige context hoog gewaardeerd. Zo’n nieuw thema resoneert wel met allerlei teksten en onderwerpen uit Bijbel en traditie, en vraagt om nieuwe doordenking van oude vragen. Dit onderzoeksproject wil de vraag beantwoorden op welke manier het Bijbels-theologisch verantwoord, systematisch theologisch zinvol, en in de huidige context hoopgevend is om te spreken over ‘Gods kwetsbaarheid’.

BEST

Dit onderzoeksproject is onderdeel van de onderzoekseenheid BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology). In BEST werken Bijbelwetenschappers en systematisch theologen van de TUA en de TUU samen. Voor de periode 2024-2029 is het onderzoeksthema ‘Crucial Commitment’. Door in dit project promovendi uit beide vakgebieden te laten werken aan eenzelfde thema, willen we de verbinding tussen BE en ST verder gestalte geven.

Wat vragen wij?

In dit project werk je als promovendus samen met de andere promovendus aan één thema, dat je elk primair vanuit je eigen vakgebied doordenkt. De oudtestamenticus begint bij Bijbelgedeelten waar sprake lijkt te zijn van Gods kwetsbaarheid. De systematisch theoloog begint bij de christologie. Wat betekent het lijden van Christus voor zijn goddelijke natuur en voor God zelf? Vanuit deze verschillende disciplinaire invalshoeken denk je samen na over de kwetsbaarheid van God.

De uitgebreide projectbeschrijving is hier te vinden.

Wat heb je nodig?

– Een afgeronde masteropleiding theologie, met bij voorkeur een masterscriptie op het betreffende vakgebied, en onderzoeksvaardigheden in dit vakgebied;

– Een hartelijke verbondenheid met de gereformeerde traditie;

– Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en beheersing van het Engels; beheersing van het Nederlands is geen voorwaarde, aanwezigheid in Nederland wel;

– Een nieuwsgierige en open houding;

– Goede communicatieve vaardigheden en bereidheid om in een team van onderzoekers samen te werken;

– Bereidheid tot deelname aan het Graduate Program (TUA; voor de promovendus OT) of aan de Initial Graduate School van de TUU en de PThU (voor de promovendus ST). Voor de TUU (ST) ook bereidheid tot deelname aan bijeenkomsten van de Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (Noster); voor de TUA (OT) behoort dit tot de mogelijkheden.

Wat bieden wij?

– Een promotiestudie binnen het kader van het BEST-onderzoeksprogramma en van de projectomschrijving. Daarbinnen is ruimte om eigen keuzes te maken.

– Begeleiding door een promotor: prof. dr. A. Versluis (TUA; voor OT) en prof. dr. J.M. Burger (TUU; voor ST). Als onderzoeksteam zullen we elkaar regelmatig spreken.

– Als promovendus OT kom je in dienst van de TUA in Apeldoorn, als promovendus ST kom je in dienst van de TUU in Utrecht.

– Je wordt onderdeel van BEST, een mooie en stimulerende omgeving voor theologisch onderzoek binnen de gereformeerde traditie, waarin Bijbelwetenschappers en systematisch theologen elkaar stimuleren in een levendige interactie van beide vakgebieden

– Je krijgt een aanstelling met een omvang van 1 fte. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid zal deze met 36 maanden worden verlengd. Je dissertatie aan het einde van het vierde jaar vormt de afsluiting van de arbeidsovereenkomst. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Nederlandse universiteiten.

– Scholing als theologisch onderzoeker binnen het graduate programma (TUA) en de Initial Graduate School (TUU), en NOSTER.

– Budget voor deelname aan (internationale) congressen etc.

Op zoek naar meer informatie? Voor meer informatie kun je terecht bij prof. dr. Arie Versluis (aversluis@tua.nl) en bij prof. dr. Hans Burger (jmburger@tukampen.nl).

Solliciteren?

Stuur voor 1 mei 2024 een sollicitatiebrief met curriculum vitae en cijferlijst van je masterdiploma naar mjkater@tua.nl (voor de Oudtestamenticus) of naar secretariaat@tukampen.nl (voor de systematisch theoloog). Sollicitanten die uitgenodigd worden voor een gesprek zal worden gevraagd hun masterscriptie op te sturen (of een wetenschappelijk artikel).

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 21 mei 2024 (TUA, voor OT) en op woensdag 22 mei 2024 (TUU, voor ST).

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) gaat uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken. We zetten ons in voor de ontwikkeling van de gereformeerde theologiebeoefening onder de slogan ‘Denken om te dienen’. ‘Denken’ staat voor onderwijs op bachelor-, master- en PhD-niveau en voor wetenschappelijk theologisch onderzoek met specialisaties in Bijbelwetenschap en historische theologie. ‘Dienen’ willen wij daarmee wetenschap, kerk en samenleving. Zo leidt de TUA mensen op die in en buiten de kerk inzetbaar zijn.

De Theologische Universiteit Utrecht (TUU) bestaat sinds 1854 en is vanaf 2022 gevestigd in hartje Utrecht. Onze academische gemeenschap is betrokken, inspirerend en betrouwbaar. Deze drie woorden staan voor ons gelovig bezig-zijn, onze relatie tot God, zijn wereld en elkaar, en de kwaliteit van ons werk. Wij bieden een bacheloropleiding en twee masteropleidingen en diverse losse keuzevakken en minoren. Dit jaar zijn er zo’n 230 studenten en promovendi, buitenlandse studenten meegerekend. Wij werken met ongeveer 75 medewerkers in een relatief kleine instelling, met aandacht voor elkaar.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?