Vanaf nu twee theologische bundels beschikbaar via open acces

Vanaf nu zijn twee theologische bundels beschikbaar via open acces. Het gaat om de bundels Sola Scriptura – Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics en Covenant: A Vital Element of Reformed Theology – Biblical, Historical and Systematic-Theological Perspectives. Deze bundels behandelen kernthema’s van de gereformeerde theologie: de Schrift en het verbond. De bundels zijn uitgegeven door uitgeverij Brill en samengesteld door leden van de onderzoeksgroep BEST. De onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) is een gezamenlijke onderzoeksgroep van de TU Apeldoorn en de TU Kampen | Utrecht en staat onder leiding van Hans Burger. Deze onderzoeksgroep wil stimuleren dat Bijbelwetenschappen en systematische theologie met elkaar in gesprek zijn en samen werken aan vitale theologie. Beide bundels laten zien hoe belangrijk en vruchtbaar deze interactie is.

Sola Scriptura

De bundel Sola Scriptura gaat over het thema van de prioriteit en het belang van de Schrift in de theologie. In bijna twintig hoofdstukken wordt deze thematiek vanuit verschillende perspectieven belicht: systematisch-theologisch, bijbels, historisch en praktisch theologisch. Covenant behandelt het thema van het verbond. Het eerste deel van de bundel bespreekt verschillende Bijbelse verbonden. De historische bijdragen laten zien hoe het denken over verbond zich in de gereformeerde theologie heeft ontwikkeld. Het boek sluit af met een aantal bijdragen vanuit systematisch-theologisch perspectief over een eigentijdse verbondsleer.

Open acces

De TU stelt de twee theologische bundels beschikbaar via open acces. Dit betekent dat wetenschappelijke publicaties gratis en voor iedereen online toegankelijk zijn. Bestuursvoorzitter Pim Boven geeft aan dat dit aansluit bij een belangrijke internationale trend om het bredere publiek kosteloos toegang tot wetenschappelijke publicaties te geven. “Deze sleutelpublicaties van onze beoefening van gereformeerde theologie willen we op deze manier graag voor een breed publiek ontsluiten, zodat het vruchtbaar kan zijn voor kerk en samenleving.”

De bundels zijn hier beschikbaar: Sola Scriptura – Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics | Brill en Covenant: A Vital Element of Reformed Theology – Biblical, Historical and Systematic-Theological Perspectives | Brill.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?