Vacature voorzitter raad van toezicht

De Theologische Universiteit Utrecht zoekt een voorzitter voor de raad van toezicht. De raad van toezicht van de TU Utrecht bestaat uit vijf leden. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur van de TU Utrecht en op het beheer daarvan. Hij is sparringpartner van het college van bestuur onder meer waar het gaat om de strategische ontwikkeling, vanuit de doelstelling van continuïteit van de instelling. De raad van toezicht ziet toe op de naleving door het college van bestuur van wet- en regelgeving.

Leden van de raad van toezicht doen hun werk vanuit een hartelijke en spirituele verbondenheid met de kerken die de TU Utrecht gevestigd hebben en onderhouden, te weten de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). We streven een evenwichtige mix van deskundigheid, expertisegebied en vaardigheden na. Evenals een evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen.

De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd door de synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Deze benoeming kan twee keer worden verlengd.

Profiel

De voorzitter:

  • heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder van een organisatie in transitie;
  • beschikt over een relevant bestuurlijk en maatschappelijk netwerk;
  • is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en kan inschatten wat daarbij gevoelig kan zijn;
  • spreekt de taal van wetenschap, bestuur en organisatie;
  • is een open en communicatief vaardige bruggenbouwer die sturing kan geven aan het integrale proces van toezichthouden;
  • is in staat om goede samenwerking tussen het college van bestuur, de raad van toezicht en eventuele op het bestuur en toezicht betrokken commissies en adviesraden te bevorderen met respect voor elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
  • heeft inzicht in het functioneren van complexe organisaties in een dynamische maatschappelijke omgeving;
  • is in staat om de universiteit te vertegenwoordigen in het contact met de synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

De vacature voor de voorzitter raad van toezicht is via onderstaande link te bekijken:

https://www.pandionleiderschap.nl/vacatures/vacature-voorzitter-raad-van-toezicht-567674-11.html

Wil je meer weten over Bestuur en organisatie van de Theologische Universiteit Utrecht? Bekijk dan deze pagina.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?