Uitslag Nationale Studenten Enquête 2022

Studenten van de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht zijn opnieuw tevreden over hun opleiding, blijkt uit de uitslag van de Nationale Studenten Enquête 2022 (NSE).

De waarderingsscore (4,26 van de 5 punten) is zelfs iets hoger dan vorig jaar.

Ook op vier kernthema’s scoort de universiteit qua waardering net iets hoger dan vorig jaar: inhoud en opzet van het studieprogramma, docenten, verdiepend leren en de flexibiliteit van het studieprogramma. Op de overige zes kernthema’s net iets lager, maar altijd hoger dan het landelijk gemiddelde voor WO (de benchmark). Op detailniveau wijken we op veel punten positief af van het landelijke beeld.

Hierbij een top 5 van de hoge detailscores:
1. Docenten zijn inhoudelijk deskundig (4,70)
2. Ik voel me veilig om mezelf te zijn op de instelling waar ik studeer (4,60)
3. De sfeer op de opleiding (4,52)
4. Ik voel me geïnspireerd door wat ik leer tijdens de opleiding (4,49)
5. Inhoud van de opleiding (4,46)

Als er iets te verbeteren valt dan is het bijvoorbeeld op het gebied van studeerbaarheid (3,48) en het schrijven van wetenschappelijk artikelen (3,61).

Het CvB zal de gegevens verder nog analyseren, ook op mogelijke verbeterpunten.

De complete uitslag van de Nationale Studenten Enquête 2022 is hier te vinden: NSE2022

Goedendag, waar ben je naar op zoek?