TU benoemt lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit Kampen heeft drs. J.W. (Pim) Boven benoemd tot lid van het College van Bestuur.
Pim Boven volgt daarmee drs. J. (Jan) de Jong op, die in juni vanwege zijn pensionering afscheid neemt van de universiteit. De TU Kampen maakt zich sterk voor Bijbelgetrouw theologisch onderwijs en onderzoek, in verbinding met de vragen van kerk en samenleving in deze tijd. Daarbij richt de universiteit zich zowel op jongeren als op professionals, met een breed aanbod aan opleidingen, onderzoek en cursussen. Ondernemerschap en visie op veranderingen in academie, kerk en samenleving zijn van groot belang om deze doelgroepen aan te spreken. In samenwerking met andere theologische instellingen wil de Theologische Universiteit Kampen een verbindende rol spelen om theologie, kerk en samenleving dichter bij elkaar te brengen. Prof. dr. Leen Hordijk, voorzitter van de Raad van Toezicht, is blij dat de universiteit een gekwalificeerde, ervaren bestuurder heeft aangetrokken. “Met Pim Boven heeft de TU Kampen een ondernemende en deskundige bestuurder benoemd met een breed netwerk en veel ervaring op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering in het theologisch hoger onderwijs en onderzoek. In de huidige fase van strategische ontwikkeling heeft de universiteit een sterk bestuur nodig. Ik zie de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet.” Eerder werkte Boven in vergelijkbare functies aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven; instellingen waarmee de TU Kampen een goede samenwerkingsrelatie onderhoudt. Pim Boven vormt straks samen met de rector prof. dr. R. (Roel) Kuiper (voorzitter) het College van Bestuur. Boven ziet er naar uit om zich vanuit zijn nieuwe functie in te spannen voor de theologische universiteit. “Het is van groot belang dat klassieke theologie als academische discipline overeind blijft. Dit is belangrijk voor de kerk en voor de samenleving. Ik vind het mooi dat ik als bestuurder een bijdrage mag leveren aan het toekomstbestendig maken van deze universiteit. Ik kijk uit naar de ontmoetingen met studenten en collega’s en naar de samenwerking met Roel Kuiper als rector.”

Goedendag, waar ben je naar op zoek?