Synode en Landelijke Vergadering steunen plannen TU

Op zaterdag 7 november vond de behandeling plaats van de plannen van de universiteit op de landelijke vergadering en synode van de NGK en GKV. Er werd veel waardering uitgesproken voor het onderwijs en onderzoek dat op de TU gebeurt. Het strategierapport Verbreden en verbinden werd met instemming besproken. De verbreding van het profiel van de universiteit door meer en bredere opleidingen aan te bieden, werd gesteund, alsook de verbinding met maatschappelijke vraagstukken en nieuwe doelgroepen. De TU krijgt meer armslag als het gaat om het aanstellingsbeleid. Het curatorium wordt een adviesraad voor het College van Bestuur. Ten slotte werd ook ingestemd met de plannen voor de huisvesting en herlocatie van de universiteit. De definitieve stemming vindt plaats op 28 november. Dan zullen ook de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies worden (her)benoemd.

Verder lezen in dit artikel van het RD.

 

 

Goedendag, waar ben je naar op zoek?