Samenwerking met de School of Divinity

De Theologische Universiteit Kampen sluit een samenwerkingsovereenkomst met de School of Divinity van Foundation Academy in Amsterdam. De Foundation Academy of Amsterdam staat onder leiding van dr. Samuel Lee en richt zich met een alternatieve vorm van hoger onderwijs op migranten en vluchtelingen.

“Dit is een natuurlijke stap voor de TU Kampen om deze verbinding te leggen”, aldus prof. dr. Roel Kuiper, rector van de TU Kampen. “Veel gereformeerde kerken zijn er in geslaagd relaties te leggen met christenen die via een asielprocedure in Nederland zijn gekomen. Voor de studenten van Kampen is het goed om tijdens hun opleiding te leren wat er in Amsterdam op het gebied van geloof onder migranten en asielzoekers plaats vindt. Ook is er onder de theologische studenten van de School of Divinity interesse in de neo-calvinistische traditie waar Kampen expertise in huis heeft.”

President van de Foundation Academy of Amsterdam  Samuel Lee onderstreept dat. “In onze opleiding in Amsterdam komen mensen van heel veel verschillende achtergronden bij elkaar. De gereformeerde theologie heeft zeker wat te zeggen voor onze studenten. Ik hoop dat wij van elkaar kunnen leren. Ik verlang naar een christendom dat op een natuurlijke manier zijn licht laat schijnen. Licht hoeft zichzelf niet te bewijzen, dat is er gewoon. Mijn hoop is dat wij dat laten zien in alle verscheidenheid.”

Voor de komende periode zal er op het gebied van onderwijs tussen beide instellingen uitwisseling plaats vinden en wordt verdere afstemming op elkaars programma’s onderzocht.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?