Prof. dr. Sabine Hiebsch herbenoemd op leerstoel Lutherana

Prof. dr. Sabine Hiebsch is na de succesvolle invulling van haar eerste zesjarige termijn op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme, door het College van Bestuur per 1 mei 2023 herbenoemd op de leerstoel Lutherana voor een nieuwe periode van zes jaar.

Deze bijzondere leerstoel is in 2017 ingesteld aan de Theologische Universiteit vanwege de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS). De leerstoel heeft als doel het bevorderen van onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis over Martin Luther en zijn theologie. Maar ook over de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder.

Lutheranisme stevig ingebed

In de eerste periode van haar hoogleraarschap heeft prof. Hiebsch het onderwijs inzake Luther en het Nederlandse lutheranisme stevig ingebed in alle fasen van het kerkhistorisch onderwijs aan de universiteit. Daarnaast heeft zij ook bestuurlijke taken aan de universiteit op zich genomen en stimuleert en begeleidt ze junior onderzoekers.

Voor de universiteit zet ze haar uitgebreide internationale academische netwerk in. Zo draagt ze bij aan diens imago van gerenommeerd onderwijs- en onderzoeksinstituut op protestants terrein. Zo heeft zij onder andere het Erasmus+ netwerk van de universiteit vergroot door twee contracten in te brengen. Met de MF Norwegian School of Theology, Religion and Society in Oslo en het Institut für Evangelische Theologie aan de Justus-Liebig-Universität Giessen.

In de afgelopen periode heeft prof. Hiebsch in haar onderzoek onder meer aandacht besteed aan lutherse inauguratiepreken, de theologie en materiële cultuur van het avondmaal in het Nederlandse lutheranisme, aan het ontwikkelen van een hermeneutische sleutel voor de analyse en interpretatie van het Nederlandse lutheranisme, aan luthers religieus erfgoed en aan de geschiedenis van vrouwenordinatie in de lutherse kerk in Nederland. Zij droeg bij aan tentoonstellingen, zoals in het Luther Museum Amsterdam. Daar was zij gastcurator van de tentoonstelling ‘Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)’. Daarnaast was zij wetenschappelijk adviseur voor de tentoonstelling ‘Luther en Oranje’ (2021). Voor de tentoonstelling in Worms over Luther en de Rijksdag van 1521: ‘Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521-2021’, was zij lid van de internationale wetenschappelijk raad van advies.

Verder uitbouwen

In de komende periode wil prof. Hiebsch hetgeen zij inmiddels heeft bereikt consolideren en waar mogelijk verder uitbouwen. Steeds met het oog gericht op wat aanstaande predikanten en andere theologen verder helpt in hun verstaan van de theologie en de kerkgeschiedenis vanuit Luthers perspectief.

Het College van Bestuur is verheugd over deze herbenoeming, aldus rector George Harinck. ‘Met collega Hiebsch biedt de universiteit een verbreed aanbod op het gebied van de kerkgeschiedenis van hoge kwaliteit. Met het lutherse specialisme biedt de universiteit een unieke aanvulling op het theologieonderwijs in Nederland.’

Ook de voorzitter van de KBLS, ds. Ilona Fritz, toont zich ingenomen met de voortzetting van de leerstoel:

De voormalige presidente van de lutherse synode is sinds enkele jaren predikante in Duitsland. Daar zijn de rollen tussen de confessies zijn omgedraaid. De lutherse traditie is er veel groter dan de gereformeerde. Juist daarom spreekt het haar zo aan dat hier in Nederland de TU, staande in de gereformeerde traditie, desalniettemin oog heeft voor de lutherse traditie en die blijkt te waarderen als bouwsteen voor haar opleidingen. Deze leerstoel is een goed voorbeeld hoe in onze tijd van voortgaande secularisering als tegenwicht de rijen kunnen worden gesloten en gemeenschappelijke wortels gedeeld.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?