NWO-promotiebeurs toegekend aan promovendus Stephan Meijers

Onze promovendus (joint doctorate met ETF Leuven) Stephan Meijers heeft een NWO-promotiebeurs ontvangen voor zijn onderzoek naar morele weerbaarheid van ambtenaren!

Op 1 februari 2024 maakte het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat vierentwintig docenten dit jaar een NWO-promotiebeurs hebben ontvangen. Jaarlijks is 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor promotietrajecten. Deze zijn gericht op de verdere ontwikkeling van leraren. Daarnaast dragen ze bij aan het versterken van de band tussen universiteiten en hogescholen.

Robuust Realisme

Stephan is docent publiekrecht en ethiek aan de Hogeschool Leiden. Hij kreeg een beurs voor zijn onderzoek “Robuust Realisme: Een Reconstructie van Machiavelli’s Ambtenaarsethiek voor Onderwijs in Morele Weerbaarheid.” Het onderzoek richt zich op de morele weerbaarheid van ambtenaren, geïnspireerd door de ambtenaarsethiek van Niccolò Machiavelli.

Morele weerbaarheid is de noodzakelijke schakel tussen de integriteit van de ambtenaar en de belangen die de integriteit van deze ambtenaar onder druk kunnen zetten. De ambtenaarsethiek van Niccolò Machiavelli vormt de bron voor advies aan het onderwijs dat opleidt tot ambtenaar. Met de methode van rationele reconstructie van Jonathan Bennett krijgt het perspectief van Machiavelli betekenis voor het heden. De ambtenaarsethiek wordt als een trechter behandeld. Van fundamentele opvattingen over de menselijke natuur, het recht en overheidsverantwoordelijkheid naar praktische ambtenarenethiek en het onderwijs dat de ambtenaar opleidt.

Ethiek en recht

Gedurende de komende vijf jaar zal Stephan werken aan zijn promotietrajecten. Stephan wordt begeleid in een ‘joint doctorate’ traject door Prof. Leon van den Broeke van de Theologische Universiteit Utrecht en Dr. Steven van den Heuvel van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) Leuven. Zij zijn deskundig op het gebied van ethiek en recht binnen het publieke domein.

Stephan kijkt ernaar uit om meer tijd te kunnen wijden aan zijn onderzoek. Hij haalt inspiratie uit Machiavelli’s visie. Die luidt dat integere ambtenaren mogen demonstreren hoezeer “God rechtvaardigheid en barmhartigheid bemint” en dat zij zijn aangesteld om recht te doen. Tegelijkertijd wijst Machiavelli conform zijn realisme op de kwetsbaarheid van integere individuen. Hij biedt inzichten voor het omgaan met diverse vormen van druk die deze taak soms bemoeilijken. Dit onderzoek naar Machiavelli’s ’toolkit’ leidt tot waardevolle adviezen voor het hoger onderwijs van ambtenaren.

NWO-promotiebeurs toegekend aan promovendus
Goedendag, waar ben je naar op zoek?