Nu online: Handreiking voor geestelijken in de frontlinie

Kerkelijk werkers, voorgangers en pastores staan net als artsen en verpleegkundigen in de frontlinie van de coronacrisis. Zij verlenen geestelijke bijstand aan zieken en stervenden en willen dicht bij hen zijn. Tegelijkertijd moeten zij verantwoord omgaan met levensbedreigende risico’s. Waar liggen grenzen van compassie en pastoraat in deze omstandigheden?

Reagerend op signalen uit het veld is er een handreiking opgesteld voor geestelijken in de frontlinie. De handreiking is opgesteld door ethici en praktisch theologen. Het betreft theologen van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen en de Tilburg School of Catholic Theology. Zij hebben advies gevraagd van deskundigen van andere ambtsopleidingen, en van professionals uit het veld van zorg, pastoraat en de uitvaartbranche. Het is de bedoeling dat deze handreiking gebruikt kan worden over de breedte van het christelijk pastoraat in de verschillende kerkelijke denominaties. Voor (predikant-)geestelijke verzorgers in zorginstellingen gelden allereerst de richtlijnen van de eigen instelling.

De opstellers van de handreiking zijn prof.dr. Theo Boer (PThU), prof.dr. Ad de Bruijne (TU Kampen), dr. Anton ten Klooster (TST) en prof.dr. Hans Schaeffer (TU Kampen).

De handreiking is te vinden op de website van de theologische instellingen en kerkelijke websites. Er is daarnaast een speciale website ingericht, waar updates worden gegeven en ervaringen kunnen worden gedeeld: www.pastoraatencorona.nl.

 

Goedendag, waar ben je naar op zoek?