Nieuw! Kamper kanttekeningen

De Theologische Universiteit Kampen wil Bijbel en leven verbinden. Het boek Kamper Kanttekeningen bevat een scala aan voorbeelden van zulke verbindingen. Het is een bundeling van 30 Bijbelse overwegingen, geschreven door 22 auteurs die allemaal aan de Kamper opleiding werken. Vanuit diverse perspectieven belichten zij zelfgekozen Bijbelgedeelten en laten de relevantie daarvan zien voor het christelijk leven van vandaag.

Zowel uitlegkundige als praktische vragen komen ter sprake. Waarom openbaart God zich soms in de stilte? Welke boodschap verkondigt het kaalgeschoren hoofd van de profeet Ezechiël? Ben ik een priester, hoe dat zo? Wat wil Jezus bereiken door niemand te veroordelen? Wie is een potentiële volhouder in het geloof en in het lijden? Hoe kun je als christen een gamechanger zijn?
In dit boek wordt de lezer meegenomen op een ontdekkingstocht door én met de Bijbel. Het gaat immers niet alleen om respectvol lezen, maar ook om verantwoord leven. Ieder hoofdstuk eindigt met enkele punten ter verwerking, bedoeld voor persoonlijke Bijbelstudie en/of gezamenlijke bespreking. Daarmee is Kamper kanttekeningen een gebruiksboek dat demonstreert hoe Bijbel en leven concreet te verbinden zijn.

Dit boek is verschenen als deel 25 in de TU Bezinningsreeks en is geschreven door 22 medewerkers van de Theologische Universiteit Kampen en is via deze link te bestellen.

Kamper kanttekeningen

Goedendag, waar ben je naar op zoek?