Leon van den Broeke per 1 april 2023 hoogleraar ‘Rechtstheologie en kerkrecht’

Leon van den Broeke wordt op 1 april 2023 benoemd als hoogleraar ‘Rechtstheologie en kerkrecht’. Van den Broeke werkt tot 1 april als buitengewoon hoogleraar voor 0,4 fte aan de TU en voor 0,6 fte als universitair hoofddocent Religie, Recht en Samenleving aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Leon van den Broeke, hoogleraar rechtstheologie en kerkrecht

Binnen en buiten de kerk

Met de benoeming van Van den Broeke aan de TU Kampen|Utrecht wordt zijn buitengewone leerstoel omgezet in een gewone leerstoel. Daarmee geeft de universiteit aan het kerkrecht en de rechtstheologie steviger te verankeren in het onderwijs en onderzoek en de dienstverlening aan de kerken op dit terrein van groot belang te achten.

Van den Broeke is een autoriteit op het terrein van het kerkrecht en dat van religie en recht. Tot zijn expertise behoort de advisering van kerken, kerkelijke, maatschappelijke en overheidsorganen. Maar ook bijvoorbeeld de juridische vormgeving van de vrijheid van godsdienst in de samenleving en de verhouding van kerk en staat. Zowel binnen de kerken als in de samenleving is zijn vak van actuele betekenis. Zijn bijdragen aan discussies ter zake in de kerken en in het publieke domein gelden als gezaghebbend.

Hij beoefent het vak zowel vanuit het binnenperspectief, dat van kerken, als vanuit het buitenperspectief, dat van de samenleving.  Zijn rechtsvergelijkende, ecclesiologische, confessionele, rechtstheologische en denominationele werkwijze is uniek en van belang voor kerk en samenleving en voor de verhouding tussen beide.

Religie en Recht

Van den Broeke is onder meer voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht en directeur van het Deddens Kerkrechtcentrum. Daarnaast is hij co-hoofdredacteur van het NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie. Hij is verantwoordelijk voor de grootste Nederlandstalige online open access vakbibliotheek www.kerkrecht.nl. Onderzoekers en kerkelijk geïnteresseerden uit binnen- en buitenland weten deze bibliotheek te vinden. Veel promovendi weten hem te vinden. Tevens werkt hij zelf aan een tweede (juridische) dissertatie op het gebied van godsdienst en de Wet op de lijkbezorging.

“De Theologische Universiteit Kampen|Utrecht is blij met de benoeming van Leon van den Broeke op deze volledige leerstoel, omdat hiermee de band met de kerken en de vragen die daar leven verder wordt versterkt. Tegelijkertijd biedt deze ruimere aanstelling de mogelijkheid om als universiteit breder te bezinnen op vraagstukken van recht en religie in relatie tot kerk en samenleving”, aldus Pim Boven voorzitter van het College van Bestuur.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?