Kuyper en Bavinck online

Vanaf heden is het archief van Abraham Kuyper online, en zijn alle digitaal beschikbare publicaties van Abraham Kuyper en Herman Bavinck bijeengebracht en doorzoekbaar op www.neocalvinism.org. Deze projecten zijn gerealiseerd door The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) aan de Theologische Universiteit Kampen.

Het archief van Abraham Kuyper (1837-1920) behoort tot de collectie HDC/protestants erfgoed van de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam (UBVU). Dit archief neemt een centrale plaats in temidden van het bronnenmateriaal betreffende de geschiedenis van het neocalvinisme. Het bevat veel stukken over de Antirevolutionaire Partij, de Vrije Universiteit, de Doleantie, de schoolstrijd, Kuypers ministerschap, zijn netwerk en zijn persoonlijke leven; het archief telt onder meer bijna 9000 brieven.

Princeton Theological Seminary (USA) is een decennium geleden samen met het HDC begonnen met de digitalisering van het archief. Later heeft het NRI het werk van Princeton overgenomen en voltooid.

De publicaties van Kuyper en Herman Bavinck (1854-1921) betreffen alle digitaal beschikbare uitgaven, inclusief de verschillende edities en de vertalingen. Deze collectie bouwt voort op het materiaal dat in de afgelopen decennia is verzameld op de website neocalvinisme.nl. De Theologische Universiteit Kampen heeft deze collectie enkele jaren geleden overgenomen en deze is nu wat Kuyper en Bavinck betreft verder uitgebouwd.

Met deze digitale presentatie van archief en publicaties van Kuyper en Bavinck komen belangrijke informatiebronnen over de personen, theologie, politiek, onderwijs, cultuur en sociaaleconomische thema’s van het neocalvinisme voor iedere onderzoeker en belangstellende waar ook ter wereld ter beschikking. Later dit jaar doet de UBVU een proef om het handschrift van delen van het archief automatisch te transcriberen, zodat de volledige tekst doorzoekbaar wordt.

Voor het archief zie: www.sources.neocalvinism.org en www.hdc.vu.nl

Voor de publicaties: www.sources.neocalvinism.org

Goedendag, waar ben je naar op zoek?