Inaugurele rede van Jan van der Stoep

Jan van der Stoep aanvaardt 20 mei met inaugurele rede zijn hoogleraarschap aan onze universiteit.

Verschil moet er zijn. Christelijke filosofie en morele orde.

Waarom zouden we aan mensen wel rechten toekennen en aan dieren niet? En waarom is wetenschappelijke kennis beter dan andere vormen van kennis? Is wetenschap ook niet maar een mening? In de christelijke filosofie wordt ervan uitgegaan dat er zoiets als een gegeven orde bestaat. Grenzen en afbakeningen zijn nodig om het leven in alle diversiteit recht te doen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop we onze samenleving inrichten. Planten, mensen, dieren en dingen zijn in veel opzichten met elkaar verweven. Het blijft echter zinvol om onderscheid te maken tussen verschillende levensvormen. Hetzelfde geldt voor sociale praktijken. Wetenschap, politiek en markt zijn steeds nauw op elkaar betrokken. Tegelijkertijd hebben ze ieder voor zich een eigen logica waardoor ze structuur geven aan ons bestaan.

De volledige inaugurele rede van Jan van der Stoep is via deze link te lezen.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?