Hans Burger benoemd tot hoogleraar Systematische Theologie

Dr. Hans Burger is per 1 december 2022 benoemd tot hoogleraar Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht.

Het College van Bestuur heeft Hans Burger benoemd tot hoogleraar systematische theologie. Hiermee vult het College een vacature in die was ontstaan na de emeritering van prof. dr. Barend Kamphuis in 2015.

Als programmaleider van de onderzoeksgroep Bijbelse Exegese en Systematische Theologie (BEST) houdt Hans Burger Bijbelse theologie en systematische theologie dichtbij elkaar.

De afgelopen jaren heeft Burger onderzoek gedaan naar thema’s die voor de Theologische Universiteit en de gereformeerd theologie belangrijk zijn. Hermeneutiek en schriftleer (hoe lezen we vandaag de Bijbel), de leer van het verbond (hoe zijn God en mensen verbonden en mensen onderling) en ecologische theologie (hoe zorgen we voor Gods schepping).

 “De vraag waar ik steeds weer bij uitkom: waar gaat het evangelie over? Wie is Jezus Christus vandaag voor ons, welk verschil maakt de Heilige Geest in ons leven?

Ik wil er als hoogleraar aan bijdragen dat de kerk een plek is waar God te vinden is en waar je het goede van God krijgt. Alle mensen worden door God uitgenodigd, maar ook de schepping deelt in Gods genezing. Dat spreekt allemaal niet vanzelf: God lijkt soms zo ver weg, en de schepping lijdt onder wat wij mensen doen.

Verder: ik blijf me de komende jaren inzetten voor een vitale gereformeerde traditie. Tegelijk zoek ik het gesprek met charismatische en rooms-katholieke theologen. Graag draag ik eraan bij dat die gereformeerde traditie bloeit aan de Theologische Universiteit en in de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken.”

Over Hans Burger

Hans Burger studeerde theologie in Kampen en Zürich. In 2008 promoveerde hij vervolgens bij Barend Kamphuis op een proefschrift getiteld Being in Christ. In 2017 verscheen zijn boek Leven in Christus. Over de betekenis van het verhaal van Jezus. De TU benoemde Hans Burger in 2019 tot Universitair Hoofddocent. Hij begon aan een tenure track dat tot het hoogleraarschap moest leiden. Sinds 2022 is Burger programmaleider van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST. Daarin werken Bijbelwetenschappers en systematisch theologen van de TU Apeldoorn en de TU Kampen | Utrecht samen. De komende jaren wil prof. Burger zich bezig gaan houden met de onderwerpen die in het verlengde liggen van zijn proefschrift over ‘zijn in Christus’. Wat betekent het offer van Jezus Christus tegen de achtergrond van de ecologische crisis? Hoe kunnen nieuwe generaties in onze onrustige wereld in Jezus Christus Gods liefde vinden?

Juist als het christelijk geloof niet meer vanzelf spreekt en we geconfronteerd worden met enorme ecologische problemen, is systematisch-theologische doordenking belangrijk.

Hans Burger benoemd tot hoogleraar Systematische Theologie Pim Boven

Goedendag, waar ben je naar op zoek?