Gemeente Kampen sluit overeenkomst met TU Kampen | Utrecht voor huisvesting statushouders

De gemeente Kampen sluit een overeenkomst met de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en de diaconie van de Protestantse Gemeente Kampen voor de tijdelijke huisvesting en begeleiding van minimaal tien en maximaal zestien statushouders in een van gebouwen aan de Broederweg. Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Ik ben blij dat deze nieuwe Kampenaren een plek kunnen bieden en zij ook per direct met hun inburgering kunnen beginnen.”

Een statushouder is een ‘erkende vluchteling’; iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en een verblijfsvergunning heeft gekregen. Vaak verblijven zij nog in asielzoekerscentra (azc’s) in afwachting van een woning. Het Rijk verdeelt de statushouders naar rato van de gemeentegrootte over Nederland met een zogeheten taakstelling; dat is een verplichting tot huisvesting. Van der Sluis: “De mensen die straks in het aangepaste gedeelte van de TU Kampen aan de Broederweg komen wonen, zijn mensen die we als gemeente sowieso hadden moeten huisvesten. Op deze manier kan dat versneld. Groot voordeel is dat zij per direct met hun inburgering kunnen beginnen; Nederlands kunnen leren en aan het werk of naar school kunnen.” Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel mensen er precies komen wonen en wanneer zij arriveren. In de aanloop naar de huisvestingsplannen heeft de gemeente een informatieavond gehouden waar samen met omwonenden de mogelijkheden zijn verkend. Zij zijn intussen geïnformeerd over dit besluit.

Klussen

Uitgangspunten voor de huisvesting van statushouders via de Thuisgevers is dat het om relatief hoogwaardige huisvesting gaat. En dat er aanvullende sociale begeleiding is door buddy’s. Dat wordt voor deze locatie verzorgd door vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Kampen, die ook hebben geholpen met klussen en de inrichting van de locatie. De tijdelijke huisvesting duurt maximaal zes maanden. Daarna stromen de nieuwe Kampenaren door naar een reguliere woning.

De Thuisgevers

De beoogde huisvesting van statushouders in de TU Kampen is het tweede concrete Thuisgeef-initiatief in de gemeente Kampen. In november 2022, een maand na de start van het project, werden twee statushouders gehuisvest in een seniorenwoning van de Stichting Armenstaat. Op dit moment lopen er zo’n honderd verkenningen voor Thuisgeef-initiatieven in meer dan zestig gemeenten door heel Nederland. Er zijn negen initiatieven gerealiseerd, waarmee in totaal 86 mensen zijn gehuisvest. De Thuisgevers helpen statushouders tijdelijk te huisvesten in maatschappelijk vastgoed, zoals leegstaande schoolgebouwen, buurthuizen, pastorieën of andersoortige gebouwen. Daarmee wordt de doorstroming van statushouders uit azc’s naar gemeenten bespoedigd en werken gemeenten tegelijkertijd aan hun huisvestingstaakstelling. Hulp en advies van de Thuisgevers is kosteloos, zowel voor gemeenten als voor maatschappelijke initiatieven. De Thuisgevers is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de gemeente Kampen.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Pim Boven, voorzitter van het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht is blij met deze samenwerking:   “We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting van statushouders. Het is mooi om dat samen met de kerken, de gemeente en de Thuisgevers te kunnen doen.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?