Eredoctores aan TU Kampen

Ter gelegenheid van het 165-jarig lustrum verleende de Theologische Universiteit Kampen twee eredoctores. De laudatio’s die werden uitgesproken kunt u nalezen. Een eredoctoraat werd uitgereikt aan drs. Henk de Jong, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het andere eredoctoraat werd uitgereikt aan prof.dr. Richard Mouw, oud-president van Fuller Theological Seminary.

De laudatio’s werden uitgesproken door hoogleraar Oude Testament Gert Kwakkel en hoogleraar geschiedenis neocalvinisme George Harinck. U kunt ze hieronder downloaden:

Laudatio erepromotie H de Jong

Laudatio erepromotie R. Mouw

Goedendag, waar ben je naar op zoek?